Ultima verificare: 06/05/2019

Comercializarea proprietății intelectuale

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Dacă dețineți proprietate intelectuală (PI), îi puteți acorda unei alte persoane juridice dreptul de a utiliza proprietatea în cauză – așa-numita „licență". De asemenea, puteți genera venituri prin vânzarea proprietății intelectuale, adică prin „cesionarea" sau „transferul" acesteia.

Înainte de a negocia un contract de licență sau de cesiune

În anumite cazuri, ar putea fi util să păstrați confidențiale anumite informații, precum:

În acest scop, ar trebui să încheiați un acord de confidențialitate cu persoana/entitatea interesată de licență sau de transferul/cesionarea proprietății intelectuale.

De asemenea, puteți colecta și evalua informații despre proprietatea dumneavoastră intelectuală supunând-o unei verificări prealabile aprofundate (examinare completă a tuturor aspectelor privind proprietatea dumneavoastră intelectuală).

Acordarea unei licențe

Ca deținător al proprietății intelectuale, puteți negocia un contract de licență cu o altă entitate, pentru a-i da acesteia posibilitatea de a utiliza proprietatea respectivă. Puteți acorda această licență unei singure entități (licență exclusivă) sau mai multor entități. În cazul în care acordați licențe multiple, acestea pot fi deschise sau limitate ca domeniu de aplicare la anumite sectoare industriale sau zone geografice (de exemplu, contractele de francizăpdfen).

Dumneavoastră, ca proprietar al drepturilor, veți primi o sumă de bani pentru acordarea acestei permisiuni, de regulă sub formă de redevențe (procent din vânzări). De asemenea, puteți stabili limite pentru utilizarea proprietății intelectuale (zona geografică, domeniul de utilizare etc.).

În acest caz:

Deși contractele de licență trebuie să fie pregătite cu asistență din partea avocaților și a profesioniștilor în domeniu, există anumite clauze esențiale care trebuie negociate și incluse înainte de semnarea contractului.

Cum se pregătește un contract de licență? 

Pentru a pregăti un contract de licență trebuie cel puțin:

În unele țări din UE, trebuie să înregistrați contractul de licență, de obicei pe lângă oficiul naționalen competent.

Pentru informații suplimentare, verificați fișa informativă privind contractele de licență redactată de Serviciul european de asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală.

Contractele de cesiune: vânzarea brevetelor, a mărcilor comerciale și a altor drepturi de proprietate intelectuală

Puteți transfera proprietatea asupra drepturilor dumneavoastră de PI (brevet, marcă înregistrată, drepturi de autor etc.) prin cesionarea/transferarea proprietății dumneavoastră intelectuale. Prin intermediul unui contract de cesiune, transferați toate drepturile pe care le-ați deținut anterior asupra proprietății intelectuale în cauză.

Odată finalizat contractul de cesiune, nu mai aveți nicio responsabilitate legată de proprietatea intelectuală în cauză (de exemplu, în ceea ce privește plata taxelor de reînnoire) și nici nu veți mai avea beneficii de pe urma unui posibil succes comercial al produsului sau serviciului respectiv.

În plus, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod explicit în contract, nu veți mai putea utiliza proprietatea intelectuală în cauză (invenție, marcă înregistrată etc.), atâta timp cât aceasta este protejată.

Cum se pregătește un contract de cesiune a proprietății intelectuale?

Pentru informații suplimentare, verificați fișa informativă privind contractele de cesiunepdfen redactată de Serviciul european de asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală.

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: