Wonen en reizen
Laatste controle: 06/05/2019

Commercialisering van intellectuele-eigendomsrechten

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Als eigenaar van intellectuele eigendom (IP) kunt u een andere rechtspersoon een gebruiksrecht of "licentie" verlenen. Maar u kunt uw intellectuele eigendom ook verkopen. We noemen dat "vervreemding" of "overdracht" van intellectuele eigendom.

Vóór de licentieverlening of overdracht

In bepaalde gevallen kunt u bepaalde informatie beter vertrouwelijk houden, zoals:

Laat de beoogde licentienemer of koper daarom eerst een geheimhoudingsovereenkomst tekenen.

U kunt ook eerst meer informatie verzamelen over de geplande transactie door een due diligence-onderzoek te laten uitvoeren. Een grondig onderzoek van alle aspecten van uw intellectuele eigendom.

Een licentie verlenen

Als houder van intellectuele eigendomsrechten kunt u met een andere partij, de licentienemer, een licentieovereenkomst sluiten op grond waarvan de laatste gebruik mag maken van uw intellectuele eigendom. U kunt uw licentie aan één (bij een "exclusieve licentie") of aan meerdere licentienemers verlenen. Bij meerdere licentienemers kunt een onbeperkte licentie verlenen of een beperkte licentie voor bepaalde bedrijfstakken of geografische gebieden (zoals bij franchisingpdfen).

In ruil daarvoor krijgt u als licentiegever meestal "royalty's", d.w.z een bepaald percentage van de omzet. Als u een beperkte licentie verleent, kunt u zelf bepalen waarvoor de beperkingen gelden (geografisch toepassingsgebied, technisch toepassingsgebied enz.).

Als licentiegever:

Voor het opstellen van een licentieovereenkomst heeft u een jurist of IP-deskundige nodig, maar over bepaalde zaken kunt u beter al vóór het opstellen van de overeenkomst afspraken maken.

Waar moet u bij de licentieovereenkomst op letten? 

Zorg er bij het sluiten van een licentieovereenkomst voor dat u:

In sommige EU-landen moet u de licentieovereenkomst laten registreren, meestal bij het nationale bureau voor intellectuele eigendomen.

Meer informatie vindt u in de factsheet over licentieovereenkomsten van de Europese IER-helpdesk.

Overdracht: verkoop van octrooien, handelsmerken en andere intellectuele eigendom

Bij overdracht van intellectuele eigendomsrechten (octrooien, handelsmerken, auteursrechten, enz.) verkoopt u de eigendom. Alle rechten die u oorspronkelijk op de intellectuele eigendom bezat, gaan dan over op de koper.

Wanneer de intellectuele eigendom wordt overgedragen, bent u er weliswaar niet meer verantwoordelijk voor, maar profiteert u ook niet meer van het eventuele marktsucces van de betrokken producten of diensten.

U kunt ook geen gebruik meer maken van de betrokken intellectuele eigendom (uitvinding, handelsmerk, enz.), tenzij dit expliciet door de overdrachtsovereenkomst wordt toegestaan.

Hoe gaat de overdracht in zijn werk?

Meer informatie vindt u in de factsheet over overdrachtsovereenkomstenpdfen van de Europese IER-helpdesk.

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: