Laatste controle: 26/04/2019

Veiligheid op het werk

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

De EU-regels bevatten de minimumeisen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het gaat onder meer om:

U moet bijvoorbeeld maatregelen nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen en eerste hulp te verlenen, en één of meer personeelsleden opleiden en aanwijzen om te zorgen dat deze maatregelen worden nageleefd.

Bekijk de nationale regels voor veiligheid en gezondheid op het werk om erachter te komen wat er in een bepaald EU-land van u verwacht wordt.

Zie ook:

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: