Laatste controle: 23/06/2022

Gezondheid en veiligheid op het werk

Als werkgever moet u zorgen voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers bij alle aspecten van hun werk. Dit betekent dat u alle risico's waaraan uw werknemers blootgesteld kunnen worden, moet beoordelen en de nodige preventieve en beschermende maatregelen moet nemen, onder andere door elke werknemer voldoende informatie en opleiding over veiligheid en gezondheid te geven.

Soms moet u extra maatregelen nemen, bijvoorbeeld om gevaarlijke situaties te voorkomen, en opleiding geven in eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers. U moet ten minste één opgeleide medewerker aanduiden die toeziet op de naleving van deze regels.

Risicobeoordeling

Er zijn geen EU-regels voor de inhoud en vorm van zulke risicobeoordelingen, maar in sommige landen bestaan daarvoor wel gedetailleerde nationale voorschriften.

Bij zo'n risicobeoordeling moeten u verschillende dingen doen:

Bij zo'n risicobeoordeling moet u ook aandacht besteden aan mogelijk kwetsbare werknemers en mensen die tijdelijk in uw bedrijf zijn, denk aan bezoekers of aannemers.

Wanneer u de gevaren en mogelijke gevolgen hebt geïdentificeerd, moet u de risico's evalueren en prioriteit geven aan bepaalde risico's. U moet ook nagaan of er bepaalde wettelijke verplichtingen bestaan. Het kan gaan om gedetailleerde voorschriften voor risicobeoordelingen of verplichte opleidingen voor werknemers bij bepaalde risico's of in bepaalde branches.

Gezondheids- en veiligheidsdeskundige

Heeft u niet de nodige competenties om een risicobeoordeling uit te voeren of preventieve en beschermende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in uw bedrijf te nemen? Dan moet u een deskundige in de arm nemen.

Voor sommige soorten bedrijven zijn er ook gratis onlinehulpmiddelen en voor uw risicobeoordeling.

Hoe documenteert u de risico's?

Na de risicobeoordeling moet u de resultaten vastleggen.

Ook hiervoor heeft de EU geen gedetailleerde regels vastgelegd, maar geadviseerd wordt om minstens het volgende schriftelijk vast te leggen:

Bekijk de nationale regels voor veiligheid en gezondheid op het werk om erachter te komen wat er in een bepaald EU-land van u verwacht wordt.

Kies een land

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: