Laatste controle: 11/10/2022

Europese verkiezingen

Als u de nationaliteit van een EU-land heeft, heeft u het recht om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen bij de Europese verkiezingen.

Uw recht om te stemmen

Woont u in uw eigen land, dan kunt u alleen stemmen op kandidaten die in uw eigen land verkiesbaar zijn.

Woont u in een ander land en bent u daar ingeschreven, dan kunt u:

Waarschuwing

U mag slechts één keer stemmen.

In sommige landen moet u zich eerst als kiezer laten registreren om daar te kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen. In sommige EU-landen wordt u automatisch als kiezer geregistreerd zodra u zich bij de gemeente als inwoner heeft ingeschreven.

Moet u zich als kiezer laten registreren, ga dan ruim voor de verkiezingen na tot wanneer u dat kunt doen, omdat de termijn daarvoor van land tot land verschilt.

Ga aan de hand van uw situatie en uw stemvoorkeur na of u zich als kiezer moet laten registreren:

Woont u buiten de EU, dan kunt u meestal stemmen bij de ambassade of het consulaat van uw eigen land.

Waarschuwing

Heeft u de Bulgaarse, Cypriotische, Deense, Griekse of Italiaanse nationaliteit, dan kunt u in dit geval niet buiten uw eigen land stemmen.

Kies een land

In de meeste EU-landen bent u automatisch als kiezer geregistreerd voor zover u in eigen land stemt.

Waarschuwing

Heeft u de nationaliteit van Cyprus (per 1 april 2019) of van Ierland (per 9 mei 2019) dan moet u zich eerst inschrijven.

Meer over de Europese verkiezingen in uw eigen land:

Kies een land

 

Woont u in uw eigen land, maar wilt u stemmen in een ander EU-land, moet u bij de nationale kiesraad van uw land navragen wat de regels daarvoor zijn.

Meer over de nationale regels:

Kies een land

 

Woont u in een ander EU-land maar wilt u stemmen op een kandidaat uit uw eigen land, dan moet u eerst nagaan of u nog als kiezer geregistreerd bent of dat u zich opnieuw moet laten registreren.

De mogelijkheden voor kiezers die in het buitenland wonen zijn niet voor elk land gelijk. Afhankelijk van uw nationaliteit zijn er drie mogelijkheden:

Waarschuwing

Heeft u de nationaliteit van Tsjechië, Ierland, Malta of Slowakije en woont u niet meer in uw eigen land, dan kunt bij de Europese verkiezingen mogelijk niet in eigen land stemmen.

Het is mogelijk dat u zich eerst als kiezer moet laten registreren in uw eigen land voordat u daar kunt stemmen. U heeft soms keuze om ofwel in eigen land te gaan stemmen ofwel bij de ambassade of het consulaat van uw gastland.

Kies een land

 

Maar hiermee is het verhaal niet af. Sommige EU-landen bieden namelijk nog andere mogelijkheden om te stemmen dan hier vermeld.

Wilt u meer weten over de Europese verkiezingen in 2019, ga dan naar het portaal over de Europese verkiezingen.

Voorwaarden bij stemmen in een ander EU-land

Als EU-burger mag u stemmen onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van het land waar u woont. Als die pas aan de verkiezingen mogen meedoen nadat ze een bepaalde tijd in eigen land hebben gewoond, dan geldt dat ook voor u. In sommige landen moet u bewijzen dat u geen strafblad heeft.

Er moet wel rekening worden gehouden met de tijd die u in andere EU-landen dan uw eigen land of uw woonland heeft doorgebracht.

Waarschuwing

Er gelden speciale regels in EU-landen waar de bevolking voor meer dan 20% uit buitenlanders bestaat. In Luxemburg mag u daarom als buitenlander pas na 5 jaar stemmen.

Stemplicht

Als er in uw gastland stemplicht geldt voor de Europese verkiezingen, bent u na uw registratie als kiezer in dat land ook verplicht om te gaan stemmen, net als de onderdanen van dat land.

Waarschuwing

Stemmen is verplicht in België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Luxemburg.

Recht om zich verkiesbaar te stellen

Als u zich verkiesbaar stelt bij de Europese verkiezingen, moet u verklaren dat u uw passief kiesrecht niet verloren heeft en dat u zich niet verkiesbaar stelt in een ander EU-land. In sommige landen moet u bewijzen dat u geen strafblad heeft.

Waarschuwing

Bij de Europese verkiezingen kunt u zich maar in één land verkiesbaar stellen.

Als u ervoor kiest te stemmen of zich verkiesbaar te stellen in het land waar u woont, kunt u dat niet ook in uw eigen land doen.

Voorwaarden om zich verkiesbaar te stellen

Als EU-burger kunt u zich verkiesbaar stellen onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van het land waar u woont. Als die pas aan de Europese verkiezingen mogen meedoen nadat ze een bepaalde tijd in eigen land hebben gewoond, dan geldt dat ook voor u.

Er moet wel rekening worden gehouden met de tijd die u in andere EU-landen dan uw eigen land of uw woonland heeft doorgebracht.

Waarschuwing

Er gelden speciale regels in EU-landen waar de bevolking voor meer dan 20% uit buitenlanders bestaat. In Luxemburg mag u zich als buitenlander daarom pas na 5 jaar verkiesbaar stellen.

Meer over actief en passief stemrecht:

Kies een land

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: