Laatste controle : 22/08/2018

Europese verkiezingen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

  • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKen
  • EU-publicaties over de Brexit
  • Informatie en advies van de Britse regering over de Brexiten

Als u EU-burger bent en in een ander EU-land woont, hebt u het recht om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen bij de Europese verkiezingen in dat land.

Registratie als kiezer

Als u uw stem wilt uitbrengen bij de Europese verkiezingen in het land waar u woont, moet u dat kenbaar maken en zich registreren als kiezer in dat land.

Lees waar en hoe u zich in uw gastland als kiezer kunt registreren:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Wanneer u zich registreert als kiezer bij de Europese verkiezingen, moet u ook verklaren dat u maar één stem uitbrengt bij deze verkiezingen.

Voorwaarden om te mogen stemmen

Als EU-burger mag u stemmen onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van het land waar u woont. Als onderdanen pas aan de verkiezingen mogen meedoen nadat ze een bepaalde tijd in eigen land hebben gewoond, dan geldt dat ook voor u.

Er moet wel rekening worden gehouden met de tijd die u in andere EU-landen heeft doorgebracht.

Er kunnen speciale regels gelden in EU-landen waar de bevolking voor meer dan 20% uit immigranten bestaat. In dat geval kan het gastland eisen dat u een langere periode in het land heeft doorgebracht voordat u er kunt deelnemen aan de Europese verkiezingen. Momenteel is Luxemburg het enige land dat dergelijke speciale regels hanteert.

Stemplicht

Als er in uw gastland stemplicht geldt voor de Europese verkiezingen, bent u na uw registratie als kiezer in dat land ook verplicht om te gaan stemmen, net als de onderdanen van dat land.

Er is stemplicht in België, Cyprus, Griekenland en Luxemburg.

Zich verkiesbaar stellen

Als u zich verkiesbaar stelt bij de Europese verkiezingen, moet u verklaren dat u uw passief kiesrecht niet verloren heeft en dat u zich niet verkiesbaar stelt in een ander EU-land.

Bij de Europese verkiezingen kunt u maar in één land stemmen en zich verkiesbaar stellen.

Als u ervoor kiest te stemmen en zich verkiesbaar te stellen in het land waar u woont, kunt u dat niet tevens in uw land van herkomst doen.

Voorwaarden om zich verkiesbaar te stellen

Als EU-burger kunt u zich verkiesbaar stellen onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van het land waar u woont. Als onderdanen zich pas verkiesbaar mogen stellen nadat ze een bepaalde tijd in eigen land hebben gewoond, dan geldt dat ook voor u.

Er moet wel rekening worden gehouden met de tijd die u in andere EU-landen heeft doorgebracht.

Er kunnen speciale regels gelden in EU-landen waar de bevolking voor meer dan 20% uit immigranten bestaat. In dat geval kan het gastland eisen dat u een langere periode in het land heeft doorgebracht voordat u zich verkiesbaar kunt stellen voor de Europese verkiezingen. Momenteel is Luxemburg het enige land dat dergelijke speciale regels hanteert.

Meer over stemmen en zich verkiesbaar stellen in uw gastland:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: