Senast kontrollerat : 22/08/2018

Europaval

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

  • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)en
  • EU-publikationer om Brexit
  • Brittiska regeringens information och råd om Brexiten

Om du är EU-medborgare och bor i ett annat EU-land har du rätt att rösta och ställa upp i Europaval i det landet.

Anmäl dig till röstlängden

Om du vill rösta i Europavalet i det land där du bor måste du anmäla dig till röstlängden i landet.

Ta reda på hur du anmäler dig i det land du bor i:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Du måste också försäkra att du bara kommer att rösta en gång i ett och samma val.

Villkor för att få rösta

Villkoren för dig är desamma som för landets medborgare. Om man måste ha bott i landet en viss tid för att få rösta gäller samma sak för dig.

Men om du har vistats en period i andra EU-länder - utanför ditt hemland - ska det räknas in.

Det kan finnas särskilda regler i EU-länder där över 20 procent av väljarna kommer från ett annat land. I så fall kan det krävas att man har bott där längre innan man får rösta. Just nu gäller det bara Luxemburg.

Obligatoriskt att rösta

Om det är obligatoriskt att rösta i Europaval i ditt nya hemland och du står med i röstlängden i det landet så är du skyldig att rösta - precis som landets medborgare.

Det är obligatoriskt att rösta i Belgien, Cypern, Grekland och Luxemburg.

Ställa upp i val

När du ställer upp i Europaval måste du skicka in en försäkran om att du inte har förlorat din valbarhet och att du inte ställer upp som kandidat i något annat EU-land.

Du kan bara rösta och kandidera i ett enda land.

Om du väljer att rösta eller kandidera i det land där du bor, kan du alltså inte göra det i hemlandet också.

Villkor för att ställa upp i val

Som EU-medborgare kan du ställa upp i val på samma villkor som medborgarna i det land där du bor. Om man måste ha bott i landet en viss tid för att ställa upp i EU-val gäller samma sak för dig.

Men om du har vistats en period i andra EU-länder - utanför ditt hemland - ska det räknas in.

Det kan finnas särskilda regler i EU-länder där över 20 procent av väljarna kommer från ett annat land. I så fall kan det krävas att man har bott där längre innan man får ställa upp i val. Just nu gäller det bara Luxemburg.

Läs mer om hur du röstar och ställer upp i val i ditt nya hemland:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela dena sida: