Senast kontrollerat: 11/10/2022

EU-val

Som EU-medborgare har du rätt att rösta och ställa upp i val till Europaparlamentet (EU-val).

Din rätt att rösta

Om du bor i ditt hemland kan du bara rösta på kandidater från ditt eget land.

Om du bor i ett annat EU-land och är skriven där kan du

Varning

Du får bara rösta en gång i EU-valet.

Du kan behöva anmäla dig till röstlängden i ditt nya land i förväg. I vissa EU-länder anmäls du automatiskt när du folkbokför dig där.

Om du måste anmäla dig till röstlängden bör du kontrollera tidsfristerna i god tid, eftersom de varierar från land till land.

Ange vad som gäller för dig och se om du måste anmäla dig till röstlängden:

Om du bor utanför EU kan du för det mesta rösta på ditt hemlands ambassad eller konsulat.

Varning

Men om du kommer från Bulgarien, Cypern, Danmark, Grekland eller Italien kan du inte rösta utanför ditt hemland.

Välj land

I de flesta EU-länder anmäls du automatiskt till röstlängden i ditt hemland.

Varning

Du som är från Cypern eller Irland måste själv anmäla dig innan du kan rösta ( Cypern: senast den 1 april 2019. Irland: senast den 9 maj 2019).

Läs mer om EU-valet i ditt hemland:

Välj land

 

Om du bor i ditt hemland men vill rösta i ett annat EU-land måste du höra med valmyndigheten i ditt land vilka regler som gäller.

Läs mer om nationella regler:

Välj land

 

Om du bor i ett annat EU-land och vill rösta på kandidater till Europaparlamentet i ditt hemland bör du kontrollera om du fortfarande står med i röstlängden, eller om du måste anmäla dig på nytt.

Olika länder erbjuder olika möjligheter för väljare bosatta i utlandet. Beroende på ditt hemland kan du antingen

Varning

Om du är medborgare i Irland, Malta, Slovakien eller Tjeckien och inte längre bor i ditt hemland får du kanske inte rösta i EU-valet där.

Du kan behöva registrera dig hos myndigheterna i ditt hemland innan du kan rösta. Du kan antingen resa hem för att rösta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat i det land du vistas i.

Välj land

 

Listan med alternativ är inte uttömmande. Vissa EU-länder kan erbjuda andra möjligheter att rösta som inte nämns här.

Läs mer om EU-valet 2019.

Villkor för att rösta i ett annat EU-land

Villkoren för dig är desamma som för landets medborgare. Om man måste ha bott i landet en viss tid för att få rösta gäller samma sak för dig. Du kan behöva visa upp en handling som visar att du är ostraffad.

Om du har vistats en period i andra EU-länder – utanför ditt hemland – ska det också räknas in.
 

Varning

I Luxemburg gäller särskilda regler eftersom över 20 procent av väljarna där kommer från ett annat land. Luxemburg får kräva en längre bosättningsperiod innan du kan rösta i landet, för närvarande fem år.
 

Obligatoriskt att rösta

Om det är obligatoriskt att rösta i EU-valet i ditt nya land och du står med i landets röstlängd är du skyldig att rösta – precis som landets medborgare.

Varning

I Belgien, Bulgarien, Cypern, Grekland och Luxemburg är det obligatoriskt att rösta.

Rätten att ställa upp i val

När du ställer upp i val till Europaparlamentet måste du skicka in en försäkran om att du inte har förlorat din valbarhet och att du inte ställer upp som kandidat i något annat EU-land. Du kan behöva visa upp en handling som visar att du är ostraffad.

Varning

Du kan bara kandidera i ett enda land.

Om du väljer att kandidera i det land där du bor, kan du alltså inte göra det i hemlandet också.

Villkor för att ställa upp i val

Som EU-medborgare kan du ställa upp i val på samma villkor som medborgarna i det land där du bor. Om man måste ha bott i landet en viss tid för att ställa upp i EU-val gäller samma sak för dig.

Om du har vistats en period i andra EU-länder – utanför ditt hemland – ska det också räknas in.

Varning

I Luxemburg gäller särskilda regler eftersom över 20 procent av väljarna där kommer från ett annat land. Luxemburg får kräva en längre bosättningsperiod innan du kan ställa upp i val, för närvarande fem år.

Läs mer om hur du ställer upp i val i ditt nya land:

Välj land

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: