Senast kontrollerat: 26/08/2022

Upphovsrätt

Dina rättigheter

När du skapar ett litterärt, vetenskapligt eller konstnärligt originalverk, t.ex. en dikt, artikel, film, sång eller skulptur, skyddas det av upphovsrätten. Det är bara du som har rätt att offentliggöra verket eller att återge det.

I EU-länderna (I det här fallet de 27 EU-länderna) skyddar upphovsrätten dina immateriella tillgångar i 70 år efter din död eller 70 år efter den sist avlidne upphovsmannens dödsdag om verket har flera upphovsmän.

I alla länder utanför EU som har undertecknat Bernkonventionen en fr en fr en fr en fr kan längden på upphovsrättsskyddet variera, men det gäller i minst 50 år efter upphovsmannens död.

Om du någon gång behöver visa att ditt verk existerade vid en viss tidpunkt kan det vara bra att registrera det.

Upphovsrättsskyddet ger dig följande rättigheter:

Så får du upphovsrättsskydd

Litterära, vetenskapliga och konstnärliga verk omfattas automatiskt av upphovsrättsskydd från den dag de skapas. Det krävs alltså ingen formell ansökan.

Det kan dock vara en bra idé att upplysa andra om att du är upphovsman till verket. Du kan bifoga ett upphovsrättsmeddelande till ditt verk, t.ex. texten "Ensamrätt" eller symbolen © tillsammans med upphovsåret.

Exempel från verkligheten

Tiago har ett bageri i Portugal och vill sätta in en annons i en lokaltidning för att göra reklam för sitt bröd. På nätet hittar han ett fint foto på ett traditionellt portugisiskt bröd som han skulle vilja använda i annonsen. Men innan Tiago skickar in annonsen till tidningen upptäcker han att fotot är upphovsrättsskyddat och att ägaren inte tillåter att det återges gratis. För att slippa betala måste Tiago i stället hitta ett foto som inte omfattas av upphovsrätten och som får användas i kommersiellt syfte, t.ex. i en databas på nätet. Då behöver han inte be om rättighetsinnehavarens tillstånd.

Hitta nationell information nedan.

Välj land

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

EU:s helpdesk för immateriella rättigheter

Gratis rådgivning och utbildning om immateriella rättigheter i samband med EU-finansierade projekt eller internationella affärsavtal.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida