Senast kontrollerat : 10/10/2018

Punktskatter

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

EU:s punktskatteregler gäller för följande produkter: alkohol, alkoholhaltiga drycker, tobak, energiprodukter och el. Reducerade skattesatser och undantag gäller för bland annat taxfree-varor.

Ta reda på när du ska betala punktskatt, hur du får tillbaka skatten, när en vara beläggs med punktskatt och hur du kollar om ett punktskattenummer är giltigt. För e-handeln gäller särskilda regler, särskilt för vissa varor som tobak.

Dela dena sida: