Bo och resa
Senast kontrollerat: 15/02/2019

Likabehandling och kvalifikationer

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Som arbetsgivare måste du behandla arbetssökande från andra EU-länder på samma sätt som inhemska sökande. All personal måste ha samma arbetsvillkor, oavsett vilket EU-land de kommer från. Du får inte heller diskriminera någon på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

För att få arbeta i ditt land måste personal med kvalifikationer från ett annat EU-land se till att deras erfarenhet och yrke erkänns i ditt land, t.ex. genom att använda det europeiska yrkeskortet.

Dela denna sida: