Bo och resa
Senast kontrollerat: 02/01/2023

Likabehandling och kvalifikationer

Som arbetsgivare måste du behandla arbetssökande från andra EU-länder på samma sätt som sökande från ditt eget land. All personal ska ha samma arbetsvillkor, oavsett vilket EU-land de kommer från, och du får inte diskriminera någon på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Du måste göra skäliga anpassningar för anställda med funktionsnedsättning. Då kan de få tillträde till, delta i och göra karriär i arbetslivet och fortbilda sig. Enligt EU-lagstiftningen gäller rätten till skälig anpassning alla arbetsrelaterade aktiviteter.

För att få arbeta i ditt land måste personal med kvalifikationer från ett annat EU-land se till att deras erfarenhet och yrke erkänns i ditt land, t.ex. genom att använda det europeiska yrkeskortet.

Dela denna sida