Bo och resa
Senast kontrollerat: 23/03/2020

Likabehandling och kvalifikationer

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Som arbetsgivare måste du behandla arbetssökande från andra EU-länder på samma sätt som inhemska sökande. All personal måste ha samma arbetsvillkor, oavsett vilket EU-land de kommer från. Du får inte heller diskriminera någon på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

För att få arbeta i ditt land måste personal med kvalifikationer från ett annat EU-land se till att deras erfarenhet och yrke erkänns i ditt land, t.ex. genom att använda det europeiska yrkeskortet.

Dela denna sida :