Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 20/06/2018

Rösträtt utomlands

Om du är EU-medborgare och bor i ett annat EU-land har du rätt att rösta och ställa upp i kommunalval och val till Europaparlamentet i det landet. Villkoren är desamma för dig som för landets medborgare.

Offentliga samråd