Senast kontrollerat: 02/04/2022

Utlandsstudier och utbytesprogram

Studera eller praktisera utomlands med Erasmus

Om du studerar på högskolan kan du förlägga en del av dina studier utomlands eller praktisera på ett företag i ett annat land genom EU-programmet Erasmus .

Om du vill studera utomlands bör du först kontakta ditt eget universitet.

Det här gäller när du åker på ett utbyte med Erasmus :

Varning

Får jag tillgodoräkna mig utlandsstudierna?

Ditt hemuniversitet måste godkänna dina utlandsstudier som en del av din examen förutsatt att du följer den studieplan som ni kommit överens om i förväg.

Gemensamma masterutbildningar

Med programmet Erasmus Mundus kan du gå en masterutbildning som ges gemensamt av universitet i olika EU-länder, eller i vissa fall utanför Europa. Du studerar i minst två länder och får en gemensam, dubbel eller flerfaldig examen. Erasmus Mundus är öppet för studerande från hela världen.

Intresserad? Ta reda på vilka masterprogram som ingår i Erasmus Mundus. På de olika programmens webbplatser kan du läsa mer om behörighetskrav och ansökningstider.

Partnerskap utanför EU:s gränser

Erasmus Mundus stöder också partnerskap mellan universitet i en rad länder och regioner i hela världen.

Europeiska studenter kan få bidrag för att studera i länder utanför EU, och utomeuropeiska studenter kan komma till EU-universitet. Ta reda på vilka Erasmus Mundus-partnerskap du kan delta i. På de olika partnerskapens webbplatser kan du läsa mer om kurser, behörighetskrav och ansökningstider.

Kontakta ditt eget universitet

Ditt eget universitet deltar kanske i andra internationella utbyten. Om du vill veta mer om Erasmus och andra utbytesprogram kan du kontakta ditt universitets internationella kontor.

Vanliga frågor

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: