Senast kontrollerat : 01/03/2018

Utlandsstudier och utbytesprogram

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

  • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)en
  • EU-publikationer om Brexit
  • Brittiska regeringens information och råd om Brexiten

Erasmus+ - studera eller praktisera utomlands

Om du studerar på högskolan kan du förlägga en del av dina studier utomlands eller praktisera på ett företag i ett annat land genom EU-programmet Erasmus+.

Om du vill studera utomlands bör du först kontakta ditt eget universitet.

Det här gäller när du åker på ett Erasmus+ utbyte:

Får jag tillgodoräkna mig utlandsstudierna?

Ditt hemuniversitet måste godkänna dina utlandsstudier som en del av din examen förutsatt att du följer den studieplan som ni kommit överens om i förväg.

Gemensamma master- eller forskarutbildningar

Med programmet Erasmus Mundus kan du gå en master- eller forskarutbildning som ges gemensamt av universitet i olika EU-länder, eller i vissa fall utanför Europa. Du studerar eller forskar i minst två länder och får en gemensam, dubbel eller flerfaldig examen. Erasmus Mundus är öppet för studerande från hela världen.

Intresserad? Ta reda på vilka masterprogramen och forskarutbildningaren som ingår i Erasmus Mundus. På de olika programmens webbplatser kan du läsa mer om behörighetskrav och ansökningstider.

Partnerskap utanför EU:s gränser

Erasmus Mundus stöder också partnerskap mellan universitet i en rad länder och regioner i hela världen.

Europeiska studenter kan få bidrag för att studera i länder utanför EU, och utomeuropeiska studenter kan komma till EU-universitet. Ta reda på vilka Erasmus Mundus-partnerskapen du kan delta i. På de olika partnerskapens webbplatser kan du läsa mer om kurser, behörighetskrav och ansökningstider.

Är du intresserad av att studera i Australien, Japan, Nya Zeeland eller Sydkorea? Läs om EU:s utbildningssamarbeteen

Kontakta ditt eget universitet

Ditt eget universitet deltar kanske i andra internationella utbyten. Om du vill veta mer om Erasmus+ och andra utbytesprogram kan du kontakta ditt universitets internationella kontor.

Vanliga frågor

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela dena sida: