Senast kontrollerat: 02/12/2019

Utlandsstudier och utbytesprogram

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Studera eller praktisera utomlands med Erasmus+

Om du studerar på högskolan kan du förlägga en del av dina studier utomlands eller praktisera på ett företag i ett annat land genom EU-programmet Erasmus+.

Om du vill studera utomlands bör du först kontakta ditt eget universitet.

Det här gäller när du åker på ett utbyte med Erasmus+:

Får jag tillgodoräkna mig utlandsstudierna?

Ditt hemuniversitet måste godkänna dina utlandsstudier som en del av din examen förutsatt att du följer den studieplan som ni kommit överens om i förväg.

Gemensamma masterutbildningar

Med programmet Erasmus Mundus kan du gå en masterutbildning som ges gemensamt av universitet i olika EU-länder, eller i vissa fall utanför Europa. Du studerar i minst två länder och får en gemensam, dubbel eller flerfaldig examen. Erasmus Mundus är öppet för studerande från hela världen.

Intresserad? Ta reda på vilka masterprogramen som ingår i Erasmus Mundus. På de olika programmens webbplatser kan du läsa mer om behörighetskrav och ansökningstider.

Partnerskap utanför EU:s gränser

Erasmus Mundus stöder också partnerskap mellan universitet i en rad länder och regioner i hela världen.

Europeiska studenter kan få bidrag för att studera i länder utanför EU, och utomeuropeiska studenter kan komma till EU-universitet. Ta reda på vilka Erasmus Mundus-partnerskapen du kan delta i. På de olika partnerskapens webbplatser kan du läsa mer om kurser, behörighetskrav och ansökningstider.

Kontakta ditt eget universitet

Ditt eget universitet deltar kanske i andra internationella utbyten. Om du vill veta mer om Erasmus+ och andra utbytesprogram kan du kontakta ditt universitets internationella kontor.

Vanliga frågor

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: