Senast kontrollerat: 02/05/2022

Underhåll till familjemedlemmar

Reglerna om skyldigheten att betala underhåll ser olika ut i olika länder. Vad underhållet omfattar skiljer sig också åt. Men om du är skyldig att betala underhåll till någon i ett annat EU-land eller får underhåll från någon i ett annat EU-land gäller EU:s regler.

Var ska jag lämna in ansökan om underhåll?

Du ska i första hand lämna in din ansökan till domstolen

Om din före detta partner eller anhörig går med på det, och vissa förutsättningar gäller, kan ni gemensamt välja vilken domstol som ska avgöra ert ärende. Det går dock inte om tvisten gäller underhåll till ett minderårigt barn.

Vilken lag gäller för mitt ärende?

Om ett ärende rör två eller flera EU-länder behöver det inte vara lagen i det land där du ansöker som avgör ditt ärende.

Läs mer om vilken lagstiftning som gäller ditt underhållsärende Länk öppnas på ny sida, hur en lagkonflikt kan lösas och vilka följderna kan bli.

Myndigheten som ansvarar för underhållsfrågor i EU-landet där du bor kan hjälpa dig att lämna in ansökan om underhåll utomlands: sök myndighetLänk öppnas på ny sida

Kan underhållsbeslut verkställas utomlands?

Ett underhållsbeslut som har förklarats verkställbart i ett EU-land kan verkställas i vilket annat EU-land som helst.

Varning

Undantag – Danmark

För beslut som fattats i Danmark finns det ett förenklat förfarande för att förklara besluten verkställbara.

Myndigheten som ansvarar för underhållsfrågor i EU-landet där du bor kan hjälpa dig att få underhållet utbetalat: sök myndighetLänk öppnas på ny sida

Läs ländernas information om verkställighet, det förenklade EU-förfarandet för att verkställa underhållsbeslut och vilka myndigheter som handlägger dem i de olika länderna.

Välj land:

 • Österrikeatsv
 • Belgienbesv
 • Bulgarienbgsv
 • Kroatiencrsv
 • Cyperncysv
 • Tjeckienczsv
 • Danmarkdken
 • Estlandeesv
 • Finlandfisv
 • Frankrikefrsv
 • Tysklanddesv
 • Greklandgrsv
 • Ungernhusv
 • Irlandiesv
 • Italienitsv
 • Lettlandlvsv
 • Litauenltsv
 • Luxembourglusv
 • Maltamtsv
 • Nederländernanlsv
 • Polenplsv
 • Portugalptsv
 • Rumänienrosv
 • Slovakiensksv
 • Sloveniensisv
 • Spanienessv
 • Sverigesesv

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: