Bo och resa
Senast kontrollerat: 15/09/2022

Klassificering, märkning och förpackning av kemikalier

Om du tillhandahåller farliga kemikalier i EES-området (EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge) måste du följa CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Den kompletterar Reachförordningen och garanterar att arbetstagare och konsumenter får tydlig information om riskerna. Informationen anges med hjälp av piktogram och standardmeddelanden i märkning och säkerhetsdatablad.

Om du inte redan känner till EU:s kemikalielagstiftning kan du börja med att läsa vägledningen om säkra kemikalierLänk öppnas på ny sida för småföretagen. Du bör också känna till och tillämpa Reachförordningen och relevant lagstiftning om biocider och pesticider en Länk öppnas på ny sida.

Farliga kemikalier

Innan du får släppa ut kemiska ämnen eller blandningar på marknaden måste du

Om du släpper ut ett farligt ämne på marknaden, i ren form eller i en blandning, måste du anmälaLänk öppnas på ny sida ämnets klassificering och märkning till klassificerings- och märkningsregistret hos Europeiska kemikaliemyndigheten (EchaLänk öppnas på ny sida). Anmälan är gratis och måste göras inom en månad efter att ämnet eller blandningen släpptes ut på marknaden för första gången. För importörer räknas tiden från den dag då ämnet eller blandningen förs in i EU:s tullområde.

Hur ska jag klassificera, märka och förpacka kemikalier?

Du måste följa två regler:

Unik formuleringsidentifierare – UFI

Den unika formuleringsidentifieraren (UFI) ska hjälpa giftinformationscentralerna att snabbt och korrekt identifiera produkter under nödsamtal. Alla produkter som innehåller farliga ämnen måste märkas med en UFI-kod.

UFI – vägledning och kodgenerator en

Hur följer jag CLP-kraven?

CLP-förordningen gäller flera olika företag:

Dina skyldigheter beror på din funktion i distributionskedjan.

EU har införlivat FN:s nya internationella regler (det globala harmoniserade systemet GHS) i förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Syftet är att underlätta världshandeln och hjälpa konsumenterna.

Se också:

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Nationella kontaktpunkter för kemikalier

Vänd dig till en nationell kontaktpunkt om du har frågor om dina skyldigheter enligt CLP- förordningen och Reachförordningen.

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida