Bo och resa
Senast kontrollerat: 14/10/2021

Klassificiering, märkning och förpackning av kemikalier

Om du tillhandahåller farliga kemikalier i EU-länderna, Island, Norge och Liechtenstein (EES-området) måste du följa CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Den kompletterar Reachförordningen och garanterar att arbetstagare och konsumenter får tydlig information om riskerna. Informationen anges med hjälp av piktogram och standardmeddelanden i märkning och säkerhetsdatablad.

Varning

Det nya systemet för klassificering, märkning och förpackning började gälla den 1 juni 2015. Alla företag som tillhandahåller farliga kemikalier inom EES-området omfattas av reglerna.

Om du inte redan känner till EU:s kemikalielagstiftning kan du börja med att läsa vägledningen om säkra kemikalierLänk öppnas på ny sidaPdf-dokument för småföretagen. Du bör också känna till och tillämpa Reachförordningen och relevant lagstiftning om biocider och pesticider.

Farliga kemikalier

Innan du får släppa ut kemiska ämnen eller blandningar på marknaden måste du

Om du släpper ut ett farligt ämne på marknaden, i ren form eller i en blandning, måste du anmälaLänk öppnas på ny sida ämnets klassificering och märkning till klassificerings- och märkningsregistret hos Europeiska kemikaliemyndigheten (EchaLänk öppnas på ny sida). Anmälan är gratis och måste göras inom en månad efter att ämnet eller blandningen släpptes ut på marknaden för första gången. För importörer räknas tiden från den dag då ämnet eller blandningen förs in i EU:s tullområde.

Hur ska jag klassificera, märka och förpacka kemikalier?

Sedan juni 2015 måste du följa två regler:

Hur följer jag CLP-kraven?

Reglerna för klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen) gäller flera olika företag:

Dina skyldigheter beror på din funktion i distributionskedjan.

EU har införlivat FN:s nya internationella regler (det globala harmoniserade systemet GHS) i förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Syftet är att underlätta världshandeln och hjälpa konsumenterna.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontaktpunkter för produkterLänk öppnas på ny sida

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Nationella kontaktpunkter för kemikalierLänk öppnas på ny sida

Vänd dig till en nationell kontaktpunkt om du har frågor om dina skyldigheter enligt CLP- förordningen och Reachförordningen.

Fler rådgivningstjänster

Dela denna sida :