Senast kontrollerat: 15/06/2022

Offentlig upphandling

Det finns olika typer av upphandlingsförfaranden och särskilda regler om hur kontrakten tilldelas. I vissa fall är de nationella upphandlingsreglerna anpassade till EU:s regler. Du har också vissa rättigheter när du lämnar anbud i upphandlingar som gäller flera länder.

Du måste följa vissa steg när du deltar i en offentlig upphandling, använda rätt verktyg och skicka in ditt anbud i tid. Ta reda på hur du lämnar ditt anbud och när du ska skicka in styrkande handlingar om din yrkessituation. Håll dig informerad – vänta inte tills den upphandling du är intresserad av redan är utlyst.

Om du anser att du har diskriminerats eller om du har upptäckt felaktigheter i det offentliga upphandlingsförfarandet kan du klaga. Läs om vänteperioden (frysningsperioden) och beslutet om prövning.

Dela denna sida