Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 13/09/2017

Gränsarbetare

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

Om du arbetar i ett EU-land, men bor i ett annat och återvänder dit varje dag eller minst en gång i veckan, räknas du enligt EU-rätten som gränsarbetare (som också kallas gränsgångare eller gränspendlare).

Ta reda på hur det påverkar

Se också:

Rätten att bo i ett annat EU-land

Regler för bilregistrering

Vilket lands lag gäller?

I vardagslivet omfattas du av båda ländernas lagstiftning.

Lagarna i landet där du arbetar reglerar

Lagarna i landet där du bor reglerar

Exempel från verkligheten

Du ska aldrig förlora på att arbeta i ett annat land!

Evelien från Nederländerna var gränsarbetare i Tyskland i tio år. Under den tiden inledde hon ett privat pensionssparande där och fick pensionsspartillägg från de tyska myndigheterna.

När hon gick i pension krävde de tyska myndigheterna tillbaka alla pensionsspartillägg som hon hade fått under de tio åren. Motiveringen var att hon hade slutat betala skatt i Tyskland. Så fort som Evelien slutade arbeta i Tyskland började hon i stället betala skatt i bostadslandet Nederländerna.

Evelien drog ärendet inför tysk domstol. Domstolen konstaterade att hon som gränsarbetare hade rätt till tillägget som räknas som en kompletterande förmån. Evelien behövde alltså inte betala tillbaka pengarna.

Om du nekas en kompletterande förmån som beviljas arbetstagare i landet där du arbetar ska du kontakta en europeisk arbetsrådgivare eller någon av våra informations- och rådgivningstjänster.

Exempel från verkligheten

Förmåner du har rätt till i landet där du arbetar

Rosita bor i Italien med man och tre barn, men arbetar i Frankrike. Hon ansöker om ett franskt tågrabattkort för familjer med många barn, men får avslag med motiveringen att varken hon eller barnen bor i Frankrike.

Rosita bör överklaga. Hon kan också vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster. Alla arbetstagare i EU som har många barn (definieras i många länder som tre eller fler) har rätt till tågrabatt från första arbetsdagen i det land där de arbetar - om det finns sådana rabatter för landets medborgare.

Lönekonto

Din arbetsgivare kan vilja betala in lönen på ett bankkonto i landet där du arbetar och därför be dig att öppna ett konto där.

 • I euroområdet - Ditt konto i hemlandet ska räcka och din arbetsgivare kan inte tvinga dig att öppna ett nytt, förutsatt att både bostadslandet och arbetslandet ligger i euroområdet.

  Din arbetsgivare kan enkelt överföra lönen - utan extra kostnader - med hjälp av ditt IBAN-kontonummer och din BIC-kod. Bankerna får inte ta ut högre avgift för internationella banköverföringar i euro än för inhemska överföringar.

 • Om du bor eller arbetar i ett land som inte har infört euron, kan arbetsgivarens krav på ett lokalt bankkonto vara motiverat om det går att bevisa att det kostar mer att överföra lönen till utlandet.
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd