Senast kontrollerat: 16/09/2022

Livsmedelsmärkning

Om du säljer mat eller dryck i EU måste du lämna information om varan så att konsumenten kan fatta ett välgrundat beslut i butiken.

Informationen måste vara

Obligatorisk information för färdigförpackade livsmedel

Följande uppgifter måste finnas på förpackningen:

Enligt EU-lagstiftningen och/eller nationell lagstiftning kan det för vissa livsmedel också krävas ytterligare uppgifter, bland annat varningstexter om ingredienser som inte rekommenderas för barn (t.ex. koffein).

Ingrediensförteckning

Ingrediensförteckningen ska ha en lämplig rubrik som innehåller ordet "ingredienser" och ska omfatta livsmedlets samtliga ingredienser

Tekniska regler om hur ingredienser ska anges – bilaga 7Länk öppnas på ny sida

Livsmedel som INTE behöver någon ingrediensförteckning – artikel 19Länk öppnas på ny sida

Beståndsdelar som INTE behöver ingå i ingrediensförteckningen – artikel 20Länk öppnas på ny sida

Mängdangivelse för ingredienser – EU-vägledningLänk öppnas på ny sida

Mängdangivelse för vissa ingredienser

Du måste ange mängden (i procent) av de ingredienser som

Ingredienser vars mängd INTE behöver anges – bilaga 8Länk öppnas på ny sida

Allergi och intolerans

Alla ingredienser som kan orsaka allergi eller intolerans måste framhävas i ingrediensförteckningen, t.ex. med hjälp av typsnitt, teckenstorlek eller bakgrundsfärg.

Om det inte finns någon ingrediensförteckning måste ordet "innehåller" följt av allergenets namn anges på märkningen.

Lista över allergener – bilaga 2Länk öppnas på ny sida

Allergener – EU-vägledning Länk öppnas på ny sida

Märkning

De obligatoriska uppgifterna ska tryckas med en teckenstorlek vars x-höjd är minst 1,2 mm. Om förpackningens största yta är mindre än 80 cm² kan du använda en lägsta x-höjd på 0,9 mm.

Om ytan är mindre än 10 cm² måste du ange

Definition av teckenstorlek – bilaga 4Länk öppnas på ny sida

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida