Senast kontrollerat: 13/05/2022

Livsmedelsmärkning

Om du säljer mat eller dryck i EU måste du lämna information om varan så att konsumenten kan fatta ett välgrundat beslut i butiken.

Informationen måste vara

Obligatorisk information för färdigförpackade livsmedel

Följande uppgifter måste finnas på förpackningen:

Enligt EU-lagstiftningen och/eller nationell lagstiftning kan det för vissa livsmedel också krävas ytterligare uppgifter, bland annat varningstexter om ingredienser som inte rekommenderas för barn (t.ex. koffein).

Ingrediensförteckning

Ingrediensförteckningen ska ha en lämplig rubrik som innehåller ordet "ingredienser" och ska omfatta livsmedlets samtliga ingredienser

Tekniska regler om hur ingredienser ska anges – bilaga 7<label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label>

Livsmedel som INTE behöver någon ingrediensförteckning – artikel 19<label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label>

Beståndsdelar som INTE behöver ingå i ingrediensförteckningen – artikel 20<label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label>

Mängdangivelse för ingredienser – EU-vägledning<label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label>

Mängdangivelse för vissa ingredienser

Du måste ange mängden (i procent) av de ingredienser som

Ingredienser vars mängd INTE behöver anges – bilaga 8<label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label>

Allergi och intolerans

Alla ingredienser som kan orsaka allergi eller intolerans måste framhävas i ingrediensförteckningen, t.ex. med hjälp av typsnitt, teckenstorlek eller bakgrundsfärg.

Om det inte finns någon ingrediensförteckning måste ordet "innehåller" följt av allergenets namn anges på märkningen.

Lista över allergener – bilaga 2<label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label>

Allergener – EU-vägledning <label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label>

Märkning

De obligatoriska uppgifterna ska tryckas med en teckenstorlek vars x-höjd är minst 1,2 mm. Om förpackningens största yta är mindre än 80 cm² kan du använda en lägsta x-höjd på 0,9 mm.

Om ytan är mindre än 10 cm² måste du ange

Definition av teckenstorlek – bilaga 4<label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label>

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida