Senast kontrollerat: 08/06/2022

Ta med dig dina arbetslöshetsförmåner

För att få arbetslöshetsförmåner måste du normalt stanna kvar i det land som betalar dina förmåner. På vissa villkor kan du emellertid få åka till ett annat EU-land och söka jobb och fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner från det land där du blev arbetslös.

Stanna utomlands i tre månader

Du kan fortsätta att få dina arbetslöshetsförmåner från det EU-land där du senast arbetade i minst tre månader men högst sex månader, beroende på den utbetalande institutionen.

Du får bara göra så här om du är

Innan du åker måste du

Varning

Tillståndet gäller bara ett visst land. Om du vill ta med dig dina arbetslöshetsförmåner till ett annat land, måste du ansöka om ett nytt U2-intyg. Fråga din arbetsförmedling om du måste åka hem för att ansöka om det nya tillståndet eller om du kan göra det från det land där du befinner dig.

När du har anlänt i det nya landet måste du

Varning

Det bör ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetssökande i det nya landet. De kan skilja sig mycket åt mellan länderna.

Du får sedan samma belopp som tidigare, direkt till bankkontot i det land där du blev arbetslös.

Varning

Om du vill behålla din rätt till arbetslöshetsförmåner, se till att återvända till det land som betalar dina arbetslöshetsförmåner före eller samma dag som ditt intyg löper ut.

Stanna utomlands längre än tre månader

Om du vill stanna utomlands längre än tre månader, måste du ansöka om förlängning hos arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös. Eventuellt kan du få tremånadersperioden förlängd till högst sex månader.

Varning

Detta gäller dock inte alla länder. Fråga den statliga arbetsmarknadsmyndigheten i ditt hemland om och på vilka villkor du kan få förlängt.

De flesta länder som beviljar förlängning har tydliga kriterier för hur en begäran ska bedömas. De kan exempelvis komma att begära

Ansök om förlängning i god tid. Du måste ansöka före utgången av den första tremånadersperioden.

Likabehandling

När du söker jobb utomlands har du samma rättigheter som medborgarna i ditt värdland när det gäller

Varning

Ditt nya land kan komma att vänta tills du har fått verklig anknytning till en lokala arbetsmarknaden innan man ger dig något ekonomiskt stöd för ditt arbetssökande, till exempel lån med låg ränta för arbetslösa som vill starta eget. Att vara i landet och söka arbete under en rimligt lång tid kan räknas som verklig anknytning.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: