Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 26/03/2021

Võrdne kohtlemine ja kvalifikatsioonid

Mida Brexit mõjutab?

Veenduge, et kohtlete teistest ELi riikidest pärit tööotsijaid teie koduriigi kandidaatidega samaväärselt. Sõltumata töötajate ELi päritoluriigist, peate neile pakkuma samaväärseid töötingimusi. Samuti ei tohi te töötajaid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerida.

Selleks et teie riigis töötada, peavad mõnes teises ELi riigis kvalifikatsiooni omandanud töötajad eelnevalt hoolistema selle eest, et nende töökogemust ja kutseala teie riigis näiteks Euroopa kutsekaardi alusel tunnustatakse.

Jaga lehekülge: