Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 15/02/2019

Võrdne kohtlemine ja kvalifikatsioonid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

Veenduge, et kohtlete teistest ELi riikidest pärit tööotsijaid teie koduriigi kandidaatidega samaväärselt. Sõltumata töötajate ELi päritoluriigist, peate neile pakkuma samaväärseid töötingimusi. Samuti ei tohi te töötajaid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerida.

Selleks et teie riigis töötada, peavad mõnes teises ELi riigis kvalifikatsiooni omandanud töötajad eelnevalt hoolistema selle eest, et nende töökogemust ja kutseala teie riigis näiteks Euroopa kutsekaardi alusel tunnustatakse.

Jaga lehekülge: