Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 09/05/2021

ELi kodanikest pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis

Mida Brexit mõjutab?

Küsimused ja vastused – Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanike õigused vastavalt väljaastumislepingule

1. jaanuaril 2021 muutuvad Ühendkuningriigis elavate või sinna kolivate ELi kodanike suhtes kehtivad reeglid. Sama puudutab ka mõnes ELi riigis elavaid või sinna kolivaid Ühendkuningriigi kodanikke.

Mul on Ühendkuningriigis/ELis alaline elukoht või saan selle üleminekuperioodil.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete alaline elukoht teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Elan Ühendkuningriigis/ELis, kuid mul ei ole veel alalist elamisõigust.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete elanikustaatus teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin kolida Ühendkuningriiki/ELi.

Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt võite teie ja teie pereliikmed kolida Ühendkuningriiki või mõnda ELi riiki kuni 31. detsembrini 2020. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate seejärel ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust taotlema. ELis uurige vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas peate end registreerima ning kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin Ühendkuningriigis/ELis viibida lühiajaliselt

Praegu riigis lühiajalisest viibimisest teatamise, välismaal elukoha registreerimise, ELi kodanikest pereliikmete registreerimise ning väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimise suhtes kehtivaid eeskirju kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

Vajan abi

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita, võtke ühendust tugiteenistusega.

Üksikasjalik teave väljaastumislepingu rakendamise ja kodanike õiguste kohta

Kui asute elama mõnda teise ELi riiki, saavad teie ülalpidamisel olevad ELi kodanikust pereliikmed teiega kaasa tulla.

Pärast kolme kuud uues riigis viibimist peavad nad oma elukoha registreerima ja neile väljastatakse registreerimistunnistus.

Kui teie ELi kodanikest pereliikmed ei ole teie ülalpidamisel, saavad nad end ise uues ELi riigis registreerida .

Registreerimistunnistuse saamiseks vajalikud dokumendid

Teie pereliikmed peavad esitama järgmised dokumendid, et saada linnavalitsusest või politseist oma registreerimistunnistus:

Hoiatus

Muid dokumente nõuda ei saa.

Registreerimistunnistus väljastatakse viivitamatult teie abikaasale, (laste)lastele ja (vana)vanematele. Muude sugulaste puhul peavad ametiasutused tegema oma otsuse registreerimistunnistuse väljastamise või väljastamata jätmise kohta nii kiiresti kui võimalik.

Tasud

Registreerimistunnistuse tasu ei tohiks olla suurem kui asjaomase riigi kodanike suhtes kohaldatav tasu isikutunnistuse või samalaadsete dokumentide väljastamise eest.

Kehtivus

Registreerimistunnistuse kehtivusaeg ei ole piiratud(seda ei pea uuendama), kuid on võimalik, et peate kohalikke ametiasutusi teavitama oma aadressi muudatusest.

Kus ja kuidas end registreerida (riikide kaupa)

Teave selle kohta, kus ja kuidas oma ELi kodanikest pereliikmeid teid vastuvõtvas riigis registreerida:

Valige riik:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bulgaaria*bg
 • Horvaatiacrhren
 • Küproscyen
 • Tšehhiczen
 • Taanidket
 • Eestieeen
 • Soome*fi
 • Prantsusmaafret
 • Saksamaa*de
 • Kreekagret
 • Ungarihuen
 • Island*is
 • Iirimaaieen
 • Itaaliaiten
 • Läti*lv
 • Leedu*lt
 • Luksemburgluet
 • Maltamtet
 • Madalmaadnlet
 • Norranoen
 • Poolaplen
 • Portugalpten
 • Rumeenia*ro
 • Slovakkiasken
 • Sloveenia*si
 • Hispaaniaesen
 • Rootsisesven

* Teave ei ole veel kättesaadav

Kas on veel küsimusi?

Vastuvõttev riik võib teie pereliikmetele määrata trahvi (kuid mitte neid riigist välja saata), kui nad ei:

Kui teil tekib probleeme seoses oma pereliikmete registreerimisega, saate võtta ühendust meie abiteenistusega.

Tutvuge ka sellega, kuidas saada elamisluba oma väljastpoolt ELi pärit pereliikmetele.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: