Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

ELi kodanikest pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis

Kui asute elama mõnda teise ELi riiki, saavad teie ülalpidamisel olevad ELi kodanikust pereliikmed teiega kaasa tulla.

Pärast kolme kuud uues riigis viibimist peavad nad oma elukoha registreerima ja neile väljastatakse registreerimistunnistus.

Kui teie ELi kodanikest pereliikmed ei ole teie ülalpidamisel, saavad nad end ise uues ELi riigis registreerida .

Registreerimistunnistuse saamiseks vajalikud dokumendid

Teie pereliikmed peavad esitama järgmised dokumendid, et saada linnavalitsusest või politseist oma registreerimistunnistus:

Hoiatus

Muid dokumente nõuda ei saa.

Registreerimistunnistus väljastatakse viivitamatult teie abikaasale, (laste)lastele ja (vana)vanematele. Muude sugulaste puhul peavad ametiasutused tegema oma otsuse registreerimistunnistuse väljastamise või väljastamata jätmise kohta nii kiiresti kui võimalik.

Tasud

Registreerimistunnistuse tasu ei tohiks olla suurem kui asjaomase riigi kodanike suhtes kohaldatav tasu isikutunnistuse või samalaadsete dokumentide väljastamise eest.

Kehtivus

Registreerimistunnistuse kehtivusaeg ei ole piiratud(seda ei pea uuendama), kuid on võimalik, et peate kohalikke ametiasutusi teavitama oma aadressi muudatusest.

Kus ja kuidas end registreerida (riikide kaupa)

Teave selle kohta, kus ja kuidas oma ELi kodanikest pereliikmeid teid vastuvõtvas riigis registreerida:

Valige riik

Vastuvõttev riik võib teie pereliikmetele määrata trahvi (kuid mitte neid riigist välja saata), kui nad ei:

Kui teil tekib probleeme seoses oma pereliikmete registreerimisega, saate võtta ühendust meie abiteenistusega.

Tutvuge ka sellega, kuidas saada elamisluba oma väljastpoolt ELi pärit pereliikmetele.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: