Viimati ajakohastatud: 12/09/2022

Piiriülene käibemaks

Kui teie ettevõte asub ELis on teil erinevad käibemaksuga seotud kohustused, sõltuvalt sellest, kust te ostate või kuhu müüte, ning sellest, kas te kauplete kaupade või teenustega.

Näiteks kui te müüte toote käibemaksukohustuslasest ELi ettevõttele, kes tegutseb teises ELi riigis, ei lisa te müügihinnale käibemaksu. Kui sama toodet müüakse lõpptarbijale ELis, võib osutuda vajalikuks käibemaksu lisamine vastavalt asjaomases riigis kehtestatud määrale.

Lisateave teid mõjutavate eeskirjade kohta, kasutades allpool esitatud valikuid.

Soovin lisateavet piiriülese käibemaksu kohta

Kaupade müümine teises ELi riigis asuvatele ettevõtjatele

Kui müüte kaupu mõnele ettevõtjale ja need saadetakse teise ELi riiki, ei pea te käibemaksu lisama, kui teie kliendil on kehtiv ELi käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Te võite sellest siiski maha arvata käibemaksu, mille te maksite seonduvate kulude eest, nt konkreetseks müügiks vajalike ostetud kaupade või teenuste eest.

Kui teie kliendil ei ole kehtivat ELi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, peate üldjuhul müügi puhul lisama käibemaksu vastavalt teie riigis kohaldatavale käibemaksumäärale.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeid de en fr .

Kaupade müümine teises ELi riigis asuvatele lõpptarbijatele

ELi klientidele suunatud kaugmüügi suhtes kohaldatakse 10 000 EUR suurust käibemaksukünnist. Kui see summa on väiksem, võidakse TBE (telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilised) teenused ja kaupade kaugmüük ELis maksustada käibemaksuga selles ELi liikmesriigis, kus on maksukohustuslase asukoht.

Veebimüüjad, sealhulgas need, kes on tegevad internetipõhistes kauplemiskohtades ja internetipõhistel platvormidel, saavad end registreerida ühes ELi liikmesriigis, et deklareerida ja tasuda käibemaks kaupade kaugmüügilt ja klientidele piiriüleste teenuste osutamiselt ELis.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeid de en fr .

Erieeskirju kohaldatakse ka siis, kui müüte aktsiisikaupu või uusi transpordivahendeid, nt autosid, vee- või õhusõidukeid.

Teenuste müümine teises ELi riigis asuvatele ettevõtjatele

Kui müüte teenuseid teises ELi riigis asuvatele ettevõtjatele, ei pea te üldjuhul müügihinnale käibemaksu lisama. Teie kliendid maksvad käibemaksu saadud teenuste eest vastavalt nende riigis kehtivale käibemaksumäärale (kasutades pöördmaksustamist).

Te võite sellest siiski maha arvata käibemaksu, mille te maksite seonduvate kulude eest, nt konkreetseks müügiks vajalike ostetud kaupade või teenuste eest.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeid de en fr .

Teenuste müümine teises ELi riigis asuvatele lõpptarbijatele

Üldjuhul peate oma klientidelt küsima käibemaksu vastavalt määrale, mis kehtib teie riigis, välja arvatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul, mida maksustatakse alati kliendi asukohariigis (kus üksikisikul on alaline elukoht või kus ta tavaliselt elab või kus on asutatud mittemaksukohustuslane).

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeid de en fr .

Kaupade ostmine teisest ELi riigist

Kui ostate ja saate kaupu ettevõtlusega seotud eesmärkidel mõnest teisest ELi riigist, peate deklareerima ja maksma tehingult käibemaksu vastavalt teie riigis kohaldatavale käibemaksumäärale samamoodi, nagu oleksite müünud kaupu ise.

Üldjuhul saate selle summa (hiljem) käibemaksudeklaratsiooni esitamise ajal maha arvata.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeid de en fr .

Teenuste ostmine mõnest teisest ELi riigist

Kui ostate ja saate teenuseid ettevõtlusega seotud eesmärkidel mõnest teisest ELi riigist (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki), peate deklareerima ja maksma tehingult käibemaksu vastavalt teie riigis kohaldatavale käibemaksumäärale samamoodi, kui oleksite ise teenuseid müünud (kasutades pöördmaksustamist).

Üldjuhul saate selle summa (hiljem) käibemaksudeklaratsiooni esitamise ajal maha arvata.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeid de en fr .

Nimetatud käibemaksueeskirju tuleb kohaldada kogu ELis, kuid neid ei kohaldata järgmiste territooriumide suhtes, mis kuuluvad liikmesriikidele või mis on nendega seotud.

Eriterritooriumid

 • Ahvenamaa
 • Prantsusmaa ülemeredepartemangud fr
 • Büsingeni territoorium
 • Helgolandi saar
 • Athose mägi
 • Campione d'Italia
 • Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest
 • Livigno
 • Kanaari saared
 • Ceuta
 • Melilla

Pange palun tähele, et ELi käibemaksueeskirju kohaldatakse siiski järgmistes väljaspoole ELi jäävates piirkondades:

 • Monaco

Kaupade müümine väljaspool ELi asuvatele klientidele

Kui müüte kaupu väljaspool ELi asuvatele klientidele, ei pea te käibemaksu lisama. Te võite sellest siiski maha arvata käibemaksu, mille te maksite seonduvate kulude eest, nt konkreetseks müügiks vajalike ostetud kaupade või teenuste eest.

Teenuste müümine väljaspool ELi asuvatele klientidele

Kui müüte teenuseid väljaspool ELi asuvatele klientidele, ei pea te üldjuhul käibemaksu lisama. Vaatamata sellele võib asjaomane riik otsustada neid käibemaksuga maksustada juhul, kui teenuseid kasutatakse teises ELi riigis.

Te võite sellest siiski maha arvata käibemaksu, mille te maksite seonduvate kulude eest, nt konkreetseks müügiks vajalike ostetud kaupade või teenuste eest.

Kaupade ostmine väljastpoolt ELi

Kui ostate ettevõtlusega seotud eesmärgil kaupu väljaspool ELi asuvalt tarnijalt, peate üldjuhul maksma käibemaksu impordipunktis. de en fr

Maksustatava müügi puhul saate üldjuhul selle summa (hiljem) käibemaksudeklaratsiooni esitamise ajal maha arvata.

Teenuste ostmine väljastpoolt ELi

Kui saate teenuseid väljaspool ELi asuvalt tarnijalt ettevõtlusega seotud eesmärkidel, peaksite üldjuhul maksma käibemaksu vastavalt teie riigis kehtivale käibemaksumäärale samamoodi, kui oleksite ise teenuseid osutanud (kasutades pöördmaksustamist).

Üldjuhul saate selle summa (hiljem) käibemaksudeklaratsiooni esitamise ajal maha arvata.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: