Viimati ajakohastatud: 26/03/2021

Piiriülene käibemaks

Mida Brexit mõjutab?

Kui teie ettevõte asub ELis on teil erinevad käibemaksuga seotud kohustused, sõltuvalt sellest, kust te ostate või kuhu müüte, ning sellest, kas te kauplete kaupade või teenustega.

Näiteks kui te müüte toote käibemaksukohustuslasest ELi ettevõttele, kes tegutseb teises ELi riigis, ei lisa te müügihinnale käibemaksu. Kui sama toodet müüakse lõpptarbijale ELis, võib osutuda vajalikuks käibemaksu lisamine vastavalt asjaomases riigis kehtestatud määrale.

Lisateave teid mõjutavate eeskirjade kohta, kasutades allpool esitatud valikuid.

Soovin lisateavet piiriülese käibemaksu kohta

Kaupade müümine teises ELi riigis asuvatele ettevõtjatele

Kui müüte kaupu mõnele ettevõtjale ja need saadetakse teise ELi riiki, ei pea te käibemaksu lisama, kui teie kliendil on kehtiv ELi käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Te võite sellest siiski maha arvata käibemaksu, mille te maksite seonduvate kulude eest, nt konkreetseks müügiks vajalike ostetud kaupade või teenuste eest.

Kui teie kliendil ei ole kehtivat ELi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, peate üldjuhul müügi puhul lisama käibemaksu vastavalt teie riigis kohaldatavale käibemaksumäärale.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeidfrançaisDeutschEnglish.

Kaupade müümine teises ELi riigis asuvatele lõpptarbijatele

Kui müüte kaupu ja saadate need tarbijatele mõnes teises ELi liikmesriigis, peate end üldjuhul asjaomases riigis registreerima ja rakendama selles riigis kohaldatavat käibemaksumäära, välja arvatud juhul, kui teie müügi aastane kogukäive asjaomases riigis jääb alla selles riigis kehtestatud alammäära.

Käibemaksukünnised ELi riikidesse müümisel

(Tabelit on viimati ajakohastatud aprillis 2018)

Liikmesriik Kaugmüügi erikava
  Omavääring Eurodes*
Austria

35 000 eurot

 
Belgia 35 000 eurot  
Bulgaaria 70 000 Bulgaaria leevi 35 791 eurot
Küpros 35 000 eurot  
Tšehhi Vabariik 1 140 000 Tšehhi krooni 44 873 eurot
Saksamaa 100 000 eurot  
Taani 280 000 Taani krooni 37 595 eurot
Eesti 35 000 eurot  
Kreeka 35 000 eurot  
Hispaania 35 000 eurot  
Soome 35 000 eurot  
Prantsusmaa 35 000 eurot  
Horvaatia 270 000 kuna 36 291 eurot
Ungari   35 000 eurot
Iirimaa 35 000 eurot  
Itaalia 35 000 eurot  
Leedu 35 000 eurot  
Luksemburg 100 000 eurot  
Läti 35 000 eurot  
Malta 35 000 eurot  
Madalmaad 100 000 eurot  
Poola 160 000 Poola zlotti 37 859 eurot
Portugal 35 000 eurot  
Rumeenia 118 000 Rumeenia leud 25 305 eurot
Rootsi 320 000 Rootsi krooni 31 390 eurot
Slovakkia 35 000 eurot  
Sloveenia 35 000 eurot  
*Euro viitevahetuskursside alusel, mille Euroopa Keskpank on avaldanud 23. märtsil 2018 (v.a Rumeenia, mille puhul Rumeenia leudes väljendatud erikavade kohaldamise künnised põhinevad eurodes väljendatud väärtustel vastavalt riigi ühinemise kuupäeval ehk 1. jaanuaril 2007 kehtinud vahetuskursile).

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeidfrançaisDeutschEnglish.

Erieeskirju kohaldatakse ka siis, kui müüte aktsiisikaupu või uusi transpordivahendeid, nt autosid, vee- või õhusõidukeid.

Teenuste müümine teises ELi riigis asuvatele ettevõtjatele

Kui müüte teenuseid teises ELi riigis asuvatele ettevõtjatele, ei pea te üldjuhul müügihinnale käibemaksu lisama. Teie kliendid maksvad käibemaksu saadud teenuste eest vastavalt nende riigis kehtivale käibemaksumäärale (kasutades pöördmaksustamist).

Te võite sellest siiski maha arvata käibemaksu, mille te maksite seonduvate kulude eest, nt konkreetseks müügiks vajalike ostetud kaupade või teenuste eest.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeidfrançaisDeutschEnglish.

Teenuste müümine teises ELi riigis asuvatele lõpptarbijatele

Üldjuhul peate oma klientidelt küsima käibemaksu vastavalt määrale, mis kehtib teie riigis, välja arvatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul, mida maksustatakse alati kliendi asukohariigis (kus üksikisikul on alaline elukoht või kus ta tavaliselt elab või kus on asutatud mittemaksukohustuslane).

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeidfrançaisDeutschEnglish.

Kaupade ostmine teisest ELi riigist

Kui ostate ja saate kaupu ettevõtlusega seotud eesmärkidel mõnest teisest ELi riigist, peate deklareerima ja maksma tehingult käibemaksu vastavalt teie riigis kohaldatavale käibemaksumäärale samamoodi, nagu oleksite müünud kaupu ise.

Üldjuhul saate selle summa (hiljem) käibemaksudeklaratsiooni esitamise ajal maha arvata.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeidfrançaisDeutschEnglish.

Teenuste ostmine mõnest teisest ELi riigist

Kui ostate ja saate teenuseid ettevõtlusega seotud eesmärkidel mõnest teisest ELi riigist (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Ühendkuningriik (kuni üleminekuperioodi lõpuni)), peate deklareerima ja maksma tehingult käibemaksu vastavalt teie riigis kohaldatavale käibemaksumäärale samamoodi, kui oleksite ise teenuseid müünud (kasutades pöördmaksustamist).

Üldjuhul saate selle summa (hiljem) käibemaksudeklaratsiooni esitamise ajal maha arvata.

Hoiatus

Pange palun tähele, et nende reeglite puhul on ka mitmeid olulisi erandeidfrançaisDeutschEnglish.

Nimetatud käibemaksueeskirju tuleb kohaldada kogu ELis, kuid neid ei kohaldata järgmiste territooriumide suhtes, mis kuuluvad liikmesriikidele või mis on nendega seotud.

Eriterritooriumid

 • Ahvenamaa
 • Prantsusmaa ülemeredepartemangudfrançais
 • Büsingeni territoorium
 • Helgolandi saar
 • Athose mägi
 • Campione d'Italia
 • Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest
 • Livigno
 • Kanaari saared
 • Ceuta
 • Melilla

Pange palun tähele, et ELi käibemaksueeskirju kohaldatakse siiski järgmistes väljaspoole ELi jäävates piirkondades:

 • Monaco

Kaupade müümine väljaspool ELi asuvatele klientidele

Kui müüte kaupu väljaspool ELi asuvatele klientidele, ei pea te käibemaksu lisama. Te võite sellest siiski maha arvata käibemaksu, mille te maksite seonduvate kulude eest, nt konkreetseks müügiks vajalike ostetud kaupade või teenuste eest.

Teenuste müümine väljaspool ELi asuvatele klientidele

Kui müüte teenuseid väljaspool ELi asuvatele klientidele, ei pea te üldjuhul käibemaksu lisama. Vaatamata sellele võib asjaomane riik otsustada neid käibemaksuga maksustada juhul, kui teenuseid kasutatakse teises ELi riigis.

Te võite sellest siiski maha arvata käibemaksu, mille te maksite seonduvate kulude eest, nt konkreetseks müügiks vajalike ostetud kaupade või teenuste eest.

Kaupade ostmine väljastpoolt ELi

Kui ostate ettevõtlusega seotud eesmärgil kaupu väljaspool ELi asuvalt tarnijalt, peate üldjuhul maksma käibemaksu impordipunktis.defren

Maksustatava müügi puhul saate üldjuhul selle summa (hiljem) käibemaksudeklaratsiooni esitamise ajal maha arvata.

Teenuste ostmine väljastpoolt ELi

Kui saate teenuseid väljaspool ELi asuvalt tarnijalt ettevõtlusega seotud eesmärkidel, peaksite üldjuhul maksma käibemaksu vastavalt teie riigis kehtivale käibemaksumäärale samamoodi, kui oleksite ise teenuseid osutanud (kasutades pöördmaksustamist).

Üldjuhul saate selle summa (hiljem) käibemaksudeklaratsiooni esitamise ajal maha arvata.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: