Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 23/04/2019

Kontaktpunktid: plaaniline ravi välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Riiklikud kontaktpunktid

Igas ELi liikmesriigis on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt (mõnes ka piirkondlikud või kohalikud kontaktpunktid), mis saab aidata, kui teil on küsimusi seoses ravi korraldamisega välismaal.

Valige riik:

 • Kreekagren
 • Ungarihuhuen
 • Islandisen
 • Iirimaaiecsen
 • Itaaliaiten
 • Lätilvlven
 • Liechtensteinlide
 • Leedulten
 • Luksemburgluen
 • Maltamten
 • Madalmaadnlet
 • Norranoen
 • Poolaplplen
 • Portugalptpt
 • Rumeeniaroroen
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasien
 • Hispaaniaesfren
 • Rootsiseen
 • Ühendkuningriikuken

Teie koduriigis

Teie koduriigis asuv kontaktpunkt annab teavet teie õiguste kohta saada ravi mõnes muus ELi liikmesriigis, sealhulgas seoses järgmisega:

Riigis, kuhu soovite ravile minna

Riiklik kontaktpunkt annab teile teavet järgmise kohta:

Tervisekindlustusasutused

Ka teie tervisekindlustuse pakkuja saab anda teile teavet teie õiguse kohta saada plaanilist ravi teises ELi liikmesriigis. Eelkõige saab ta teile anda lisateavet kulude hüvitamise, eelneva loa taotlemise ja võimalike piirangute kohta välismaal ravi korraldamise puhul.

Tervishoiuteenuste osutajad

Tervishoiuteenuste osutaja, näiteks haigla, kliinik või muu raviasutus, peab teavitama teid:

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: