Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 16/12/2022

Teabepunktid piiriüleste tervishoiuteenuste kohta

Riiklikud kontaktpunktid

Igas ELi riigis on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt (mõnes ka piirkondlikud või kohalikud kontaktpunktid), mis saab aidata, kui teil on küsimusi seoses ravi saamisega teises ELi riigis.

Valige riik:

 • Saksamaadede
 • Kreekagren
 • Ungarihuenhu
 • Islandisen
 • Iirimaaieen
 • Itaaliaiten
 • Lätilvenlv
 • Liechtensteinlide
 • Leedulten
 • Luksemburgluen
 • Malta*mt
 • Madalmaadnlennl
 • Norranoen
 • Poolaplenpl
 • Portugalptpt
 • Rumeeniaroenro
 • Slovakkiasken
 • Sloveeniasien
 • Hispaaniaesenes
 • Rootsiseen

* Teave ei ole veel kättesaadav

Teie koduriigis

Teie koduriigis asuv kontaktpunkt annab teavet teie õiguste kohta saada ravi mõnes muus ELi riigis, sealhulgas seoses järgmisega:

Riigis, kuhu soovite ravile minna

Riiklik kontaktpunkt annab teile teavet järgmise kohta:

Tervisekindlustusasutused

Ka teie ravikindlustuse pakkuja saab anda teile teavet teie õiguse kohta saada plaanilist ravi teises ELi riigis. Eelkõige võib ta anda lisateavet selle kohta, kuidas saada Euroopa ravikindlustuskaart, kuidas toimub hüvitamine, kas on vaja eelnevat luba ja millised on haldusformaalsused, kui soovite saada ravi välismaal.

Tervishoiuteenuste osutajad

Tervishoiuteenuste osutaja, näiteks haigla, kliinik või muu raviasutus, peab teavitama teid:

Tervishoiuteenuse osutajad peaksid teile andma koopia teie kirjalikust või elektroonilisest ravidokumendist, kui otsite tervishoiuteenust välismaal või kui olete saanud ravi teises riigis.

SOLVIT

Kui leiate, et teile ELi õigusaktidega antud õigusi seoses piiriüleste tervishoiuteenustega on rikutud, võite abi saamiseks ühendust võtta SOLVITiga en .
SOLVIT on teenus, mida pakuvad asjaomased asutused, mis asuvad kõigis ELi liikmesriikides ning Islandil ja Norras. SOLVITi teenused on tasuta ja selle eesmärk on leida lahendused 10 nädalaga – alates päevast, mil SOLVITi keskus võttis teie probleemi menetlusse riigis, kus probleem tekkis.
 

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: