Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 15/11/2017

Kontaktpunktid: plaaniline ravi välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
 • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

Riiklikud kontaktpunktid

Igas ELi liikmesriigis on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt (mõnes ka piirkondlikud või kohalikud kontaktpunktid), mis saab aidata, kui teil on küsimusi seoses ravi korraldamisega välismaal.

Valige riik:

Teie koduriigis

Teie koduriigis asuv kontaktpunkt annab teavet teie õiguste kohta saada ravi mõnes muus ELi liikmesriigis, sealhulgas seoses järgmisega:

 • teie õigus kas osalisele või täielikule kulude hüvitamisele;
 • millist liiki ravi hüvitatakse ja millises ulatuses;
 • eelneva loa vajadus ja selle taotlemine;
 • kaebuse esitamine juhul, kui teie õigustest ei ole kinni peetud.

Riigis, kuhu soovite ravile minna

Riiklik kontaktpunkt annab teile teavet järgmise kohta:

 • asjaomase riigi tervishoiusüsteem ning sealne kvaliteedi, ohutuse ja riiklike standardite järgimise tagamine;
 • kas konkreetne tervishoiuteenuste osutaja on registreeritud, kas tal on õigus pakkuda konkreetset liiki ravi ning milline kvaliteedi- ja ohutussüsteem tema tegevust hõlmab;
 • patsiendiõigused selles riigis, sealhulgas teave teie võimaluste kohta, kui miski läheb valesti või te ei ole saadud raviga rahul.

Tervisekindlustusasutused

Ka teie tervisekindlustuse pakkuja saab anda teile teavet teie õiguse kohta saada plaanilist ravi teises ELi liikmesriigis. Eelkõige saab ta teile anda lisateavet kulude hüvitamise, eelneva loa taotlemise ja võimalike piirangute kohta välismaal ravi korraldamise puhul.

Tervishoiuteenuste osutajad

Tervishoiuteenuste osutaja, näiteks haigla, kliinik või muu raviasutus, peab teavitama teid:

 • erinevatest ravivõimalustest, nende kvaliteedist ja ohutusest, tervishoiuteenuste osutaja loa/registrikande staatusest jne, et saaksite teha teadliku valiku;
 • ravi hinnast enne ravi algust ning esitama teile pärast seda selge arve, et lihtsustada kulude hüvitamist;
 • teenuseosutaja vastutuskindlustusest või muust samaväärsest kindlustusest;
 • (vajaduse korral) erinevatest võimalustest ravikulude katmiseks.
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid