Viimati ajakohastatud: 12/05/2022

Akadeemiliste diplomite tunnustamine

Automaatne tunnustamine puudub

Hoiatus

ELis ei tunnustata akadeemilisi diplomeid automaatselt. Seepärast tuleb teil tõenäoliselt läbida riiklikud menetlused, et saada oma akadeemiline kraad või diplom mõnes teises ELi liikmesriigis tunnustatud, kui soovite asjaomases riigis osaleda täiendavatel kursustel või seal õppida. Kui te juba teate, et soovite oma õpinguid jätkata mõnes teises riigis, siis kontrollige eelnevalt, kas teie diplomit seal tunnustatakse.

ELi liikmesriikide valitsused vastutavad oma haridussüsteemide eest ise ning nad võivad kohaldada oma eeskirju, sealhulgas otsustada ka selle üle, kas tunnustada mujal omandatud akadeemilisi kvalifikatsioone.

Näide

Kontrollige, kas asjaomane riik tunnustab teie välisdiplomit

Kathrin omandas akadeemilise kraadi Saksamaal. Seejärel asus ta elama Prantsusmaale, et jätkata seal kraadiõppega, kuid sai teada, et Prantsusmaa ametiasutused ei tunnusta tema diplomit, vaid nõudsid, et ta esitaks mõne Prantsusmaa ülikooli dokumendi, mis kinnitataks tema kvalifikatsiooni. Pärast konsulteerimist ühe Prantsumaa ülikooliga, sai ta oma kraadi seal tunnustatud kui „licence" Prantsusmaa süsteemi kohaselt – diplom, mis omandatakse vaid 3-aastase õppe järel ning mis Kathrini arvates ei vastanud piisavalt tema omandatud kraadile Saksamaal. Vaatamata sellele pidi ta Prantsusmaa süsteemis läbima täiendavad 2 õppeaastat, enne kui ta sai seal taotleda soovitud kraadiõpet.

Lase oma kraadi „ võrrelda"

Enamikel juhtudel saate taotleda teie akadeemilise kraadi „võrreldavuse kinnitust", milles esitatakse selle võrdlus seoses asjaomase ELi liikmesriigi väljastatavate diplomitega, kuhu te õppima asute. Selleks võtke ühendust ENIC/NARIC keskus en riigis, kus soovite oma diplomit võrrelda lasta. See võib olla teie koduriik, kuhu te pärast õpinguid tagasi pöördute, või mõni muu ELi liikmesriik, kui asute sinna elama töötamise või täiendavate õpingute eesmärgil.

Sõltuvalt riigist, kus teie diplomeid hinnatakse ning hindamise eesmärgist, ENIC/NARIC keskus kas hindab teie diplomeid ise või edastab need pädevale ametiasutusele.

Enne hindamist, kontrollige:

Kui esitate dokumendid Europassi vormis (näiteks diplomi lisa), saab teie kraadi hõlpsamini võrrelda ja tunnustada.

Kutsekvalifikatsioonid

Hoiatus

See jaotis hõlmab akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamist. Erinevate ELi eeskirjadega reguleeritakse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine erinevate ELi liikmesriikide vahel  – see tähendab kraadi, mis annab õiguse töötada konkreetsel kutsealal (nt õendus või õigus).

KKK

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: