Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 01/04/2022

Hädaabinumbril 112 põhinevad sõidukisisesed eCall-süsteemid

Koroonaviirus: Reisimise ohutu taastamine

eCall-süsteemi kasutatakse sõidukites kõikjal ELis. Süsteem helistab automaatselt ise tasuta numbril 112, juhul kui teie auto on sattunud tõsisesse liiklusõnnetusse. Samuti on teil võimalus eCall nupuvajutuse teel ise aktiveerida.

Kuidas eCall toimib?

Teie eCall-süsteem toimib kõigis ELi riikides. Kus te ka ei asuks, ühendatakse teid tõsisesse liiklusõnnetusse sattumise korral lähima hädaabiteenistuse võrgustikuga. Seejuures ei oma tähtsust, kust te oma auto ostsite või kus see on registreeritud.

Kui eCall aktiveerub, võtab see ühendust lähima hädaabiteenistusega, kasutades nii telefoni- kui ka andmesidevõrku. See võimaldab teil ja kaasreisijatel suhelda hädaabiteenistuse operaatoriga ning samal ajal edastatakse miinimumteave (teie täpne asukoht, õnnetuse toimumise aeg, teie sõiduki tunnusnumber ja reisisuund) automaatselt. See võimaldab hädaabiteenistusel teie olukorda hinnata ja hallata.

Kui eCall-süsteem ei toimi, ilmub asjaomane hoiatus.

Hoiatus

Teavet edastatakse teie sõidukist vaid tõsise õnnetuse korral.

Kolmanda isiku teenuseid kasutavad eCall-teenused

ELi eeskirjade kohaselt on teil lisaks standardsele hädaabinumbril 112 põhinevale süsteemile õigus oma sõidukile lisada ka kolmanda isiku teenuseid kasutav eCall-süsteem. Need lisateenused hõlmavad näiteks maanteeabi teenuseid. Nende teenuste eest võidakse teilt (erinevalt hädaabinumbril 112 põhinevast süsteemist) küsida tasu.

Kõik kolmanda isiku teenuseid kasutavad eCall-süsteemid:

Hoiatus

Kui kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi raames pakutakse lisateenuseid, peate andma otsese nõusoleku teie isikuandmete jälgimiseks, seireks ja töötlemiseks selles kontekstis.

Kohustuslik uute sõidukite puhul

Kui ostate uue sõidukimudeli, mille tootmist alustatakse pärast 31. märtsi 2018, peab sellesse olema paigaldatud hädaabinumbril 112 põhinev eCall-süsteem. See kehtib nii kuni 8-kohaliste sõidukite kui ka väikeste tarbesõidukite suhtes. Kui teil on sõiduk, mis on juba registreeritud, ei pea te eCall-süsteemi sellesse paigaldama, kuid te võite seda teha, kui teie sõiduk vastab selleks vajalikele tehnilistele nõuetele.

eCall – teie eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse

Teie eCall-süsteem käivitub vaid siis, kui teie sõiduk satub tõsisesse liiklusõnnetusse. Tavaolukorras on süsteem passiivses olekus. See tähendab, et kui sõidate lihtsalt autoga, ei toimu mingit jälgimist (teie sõiduki asukohta ega teie sõidutrajektoori ei registreerita) ega andmete edastamist.

Kui hädaabinumbril 112 põhineva eCall-süsteemi kaudu tehakse kõne, töödeldakse teie isikuandmeid vastavalt ELi andmekaitsenormidele. See tähendab, et hädaabiteenistused saavad vaid esmased andmed, mis on vajalikud õnnetusele reageerimiseks. Teie andmeid ei säilitata kauem kui vajalik ning vajaduse möödumisel need eemaldatakse. Täiendav teave ELi andmekaitse- ja eraelu puutumatuse eeskirjade kohta.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: