Viimati ajakohastatud: 15/12/2022

Kontaktid

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-post

Teabekeskused teie riigis

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Your Europe Nõuanne / SOLVIT

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abi en

Tarbijaküsimused

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-Net)

Reisijate õigused

Lennureisijate õigused

Rongireisijate õigused

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadega

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja poole

Vastutav osakond

Euroopa Komisjon
Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd peadirektoraat
Planeerimine, finantsküsimused, andmed

Andmed ja teadmised poliitikakujundamise, ettevõtluse ja inimeste teenistuses
B-1049 Brüssel
BELGIA