Teie Euroopa Nõuanne

Teie Euroopa Nõuanne on osa teabe- ja nõuandevahenditest, mis on suunatud kodanikele ja ettevõtjatele ning mis aitab neid seoses nende ELi õigustega. Alustada tuleks veebisaidist Teie Euroopa, kust leiate teavet oma õiguste kohta kõikjal Euroopas. See pakub praktilist teavet ELiselamise, õppimise, töötamise, ostude tegemise , reisimise või ettevõtete ärivõimaluste kohta. Teie Euroopa on nende teemade puhul peamine teabeallikas.

Kui te ei leia oma küsimusele vastust, siis võtke palun ühendust tugiteenistusega Teie Euroopa Nõuanne, kasutades Teie Euroopa veebisaidi iga lehekülje allservas olevat nuppu „Küsige abi ja nõuandeid“.

Mis on Teie Euroopa Nõuanne ja kes seal töötavad?

Teie Euroopa Nõuanne on üldsusele suunatud nõuandeteenus, mida praegu osutavadEuroopa Kodanike Teenistuse  (ECAS) õiguseksperdid vastavalt Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingule. See koosneb 65 sõltumatust juristist, kes kokku valdavad kõiki ELi ametlikke keeli ning on kursis nii ELi kui ka erinevate ELi liikmesriikide õigusega. Nad:

Teie Euroopa Nõuanne on tegutsenud rohkem kui 25 aastat ning on alates 1996. aastast pakkunud kohandatud nõuandeid rohkem kui 360 000 juhtumi puhul.

Teie Euroopa Nõuanne teeb tihedat koostööd probleemide lahendamiseks loodud võrgustikuga SOLVIT, mis tegeleb kas eraisikute või ettevõtete probleemidega, mis tekivad siis, kui teise liikmesriigi asutus on ELi õigust tõenäoliselt valesti kohaldanud.

Kui me arvame pärast teie nõuandetaotlusega tutvumist, et teil võib vaja minna täiendavat abi asjaomase liikmesriigi asutusega tekkinud probleemi lahendamiseks, siis suuname teie päringu nõuandeteenistuselt Teie Euroopa Nõuanne SOLVITile ning teavitame teid sellest.

Teie Euroopa Nõuanne vastab küsimustele, mida esitavad…

Küsimused peavad käsitlema…

Mida tüüpilised päringud käsitlevad?

Me ei:

Vastame enamikele päringutele

– kuid mõnda liiki küsimused jäävad nõuandeteenistuse Teie Euroopa Nõuanne pädevusest väljapoole ning ei lähe seetõttu arvesse. Nendeks on näiteks:

Vastutuse välistamise klausel

Nõuandeid ja teavet vastuseks kodanike poolt nõuandeteenistusele Teie Euroopa Nõuanne adresseeritud konkreetsetele päringutele koostavad sõltumatud õiguseksperdid Euroopa Kodanike Teenistusega sõlmitud lepingu alusel.

Nad teevad kõik selleks, et tagada esitatavate nõuannete ja teabe täpsus, kuid nad ei vastuta siiski võimalike vigade, ebatäpsuste või puuduste eest.

Euroopa Komisjon teeb võimalikuks asjaomase teenuse osutamise, kuid ta ei vastuta nõuandeteenistuse Teie Euroopa Nõuanne poolt antud teabe või nõuannete eest.

Teenistuse antavad nõuanded ei pruugi kattuda Euroopa Komisjoni eri üksuste seisukohtadega ega ole komisjoni jaoks siduvad.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Päringut koostades palutakse teil esitada oma isikuandmeid. Neid käsitletakse vastavalt meie isikuandmete kaitse põhimõtetes (PDF) kirjeldatud poliitikale.

Tagasiside kvaliteedi kohta

Aidake meil veebisaiti täiustada

Esitage päring

Esitage päring