Vaše Evropa - Poradenství

Služba „Vaše Evropa – Poradenství“ je součástí souboru nástrojů pro poskytování informací a poradenství občanům a podnikům ohledně jejich práv v rámci EU. Výchozím informačním bodem k tématu „vaše práva v EU“ je portál Vaše Evropa . Informace o EU jsou tam rozděleny do několika hlavních kategorií, jako je pobyt, studium, zaměstnání, nákupy , cestování či podnikání. Portál je hlavním zdrojem informací o těchto otázkách.

Pokud na svou otázku nenajdete odpověď, kontaktujte pracovníky služby „Vaše Evropa – Poradenství“. Stačí kliknout na tlačítko „Požádat o poradenství“, které najdete v dolní části každé stránky portálu.

Kdo za službou „Vaše Evropa – Poradenství“ stojí a kdo ji provozuje?

„Vaše Evropa – Poradenství“ je veřejnou službou Evropské unie a v současné době ji jako subdodavatelé Evropské komise zajišťují odborníci na právní oblast ze služby European Citizen Action Service (ECAS). Jejich tým tvoří 65 nezávislých expertů a jsou v něm zastoupeny všechny úřední jazyky EU. Členové tohoto týmu znají jak evropské právo, tak právní systémy členských států. Tito odborníci

Služba „Vaše Evropa – Poradenství“ funguje již více než 25 let a od roku 1996 poskytla individualizované poradenství již ve více než 360 000 případech.

Služba „Vaše Evropa – Poradenství“ úzce spolupracuje se sítí SOLVIT, jež se zabývá řešením sporů jednotlivců či podniků vzniklých nesprávným uplatněním evropských předpisů ze strany orgánů jiného členského státu.

Pokud po prvotním posouzení vašeho dotazu zjistíme, že budete při řešení vašeho problému potřebovat pomoc příslušného orgánu daného státu, váš případ postoupíme právě síti SOLVIT a budeme vás o tom informovat.

Na službu „Vaše Evropa – Poradenství“ se mohou obracet…

Otázky se mohou týkat…

Obvyklá témata dotazů

Co pro vás udělat nemůžeme

Jsme schopni zodpovědět většinu dotazů

ne však ty, které spadají mimo působnost služby „Vaše Evropa – Poradenství“. Například:

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Rady a informace poskytované na základě žádostí adresovaných službě „Vaše Evropa – Poradenství“ jsou poskytovány nezávislými právními experty na základě smluvního vztahu se službou ECAS.

Ti se snaží se, aby poskytované informace a rady byly naprosto přesné. Nejsou však odpovědní za případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí.

Evropská komise vystupuje jako zprostředkovatel této služby a v žádném případě nezodpovídá za informace či rady poskytované touto službou.

Poskytované informace nemusí nutně odrážet stanoviska Evropské komise a jejích útvarů a Evropskou komisi k ničemu nezavazují.

Prohlášení o ochraně soukromí

Při zpracovávání vašich dotazů od vás budeme potřebovat některé osobní údaje. S takovými informacemi je zacházeno podle pravidel popsaných v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů (PDF).

Zpětná vazba ke kvalitě

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Zasílání dotazů

Zasílání dotazů