Pariri tal-Ewropa Tiegħek

Pariri tal-Ewropa Tiegħek hu parti minn sett ta’ għodda ta’ informazzjoni u ta’ parir għaċ-ċittadini u n-negozji dwar id-drittijiet tagħhom fl-UE. Il-punt ta' tluq hu s-sit web L-Ewropa Tiegħek iddisinjat biex jagħtik informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek fl-Ewropa kollha. Hu joffri parir prattiku u ħjiliet siewja dwar kwistjonijiet bħall-għajxien, l-istudju, ix-xogħol, ix-xiri , l-ivvjaġġar – jew, bħala kumpanija, it-twettiq ta' negozju – fl-UE. Hu s-sors ewlieni ta’ informazzjoni dwar dawn is-suġġetti

Jekk ma ssibx tweġiba għall-mistoqsija tiegħek, tista’ tikkuntattja lil “Pariri tal-Ewropa tiegħek” bl-użu ta' “Sib għajnuna u pariri” fil-qiegħ ta’ kull paġna ta' L-Ewropa Tiegħek.

X'inhu Pariri tal-Ewropa Tiegħek / Min jinsab warajh?

Pariri tal-Ewropa Tiegħek hu s-servizz ta' pariri għall-pubbliku tal-UE, attwalment ipprovdut mill-esperti legali mis-Servizz ta’ Azzjoni taċ-Ċittadini Ewropej (ECAS) li jopera b'kuntratt mal-Kummissjoni Ewropea. Dan jikkonsisti f'tim ta' 65 avukat indipendenti li jkopru l-lingwi uffiċjali tal-UE kollha u huma familjari kemm mal-liġi tal-UE kif ukoll mal-liġijiet nazzjonali fil-pajjiżi kollha tal-UE. Huma

Pariri tal-Ewropa Tiegħek ilu jeżisti għal aktar minn 25 sena u pprovda parir imfassal apposta f’aktar minn 360.000 każijiet mill-1996 'l hawn.

Pariri tal-Ewropa Tiegħek jaħdem mill-qrib ma' SOLVIT, netwerk li jsolvi u jittratta problemi bejn individwi jew kumpaniji u l-awtoritajiet f'pajjiż ieħor, f'każijiet fejn teżisti applikazzjoni skorretta possibbli tal-liġi tal-UE.

Jekk, wara li neżaminaw it-talba tiegħek għal parir, naħsbu li għandek bżonn aktar għajnuna biex issolvi problema mal-amministrazzjoni nazzjonali kkonċernata, se nittrasferixxu l-każ tiegħek minn Pariri tal-Ewropa Tiegħek għal SOLVIT u se ninfurmawk b'dan.

Pariri tal-Ewropa Tiegħek jwieġeb mistoqsijiet minn ...

Mistoqsijiet dwar...

Oqsma komuni għall-mistoqsijiet

Dak li ma nistgħux nagħmlu

Inwieġbu l-biċċa l-kbira tal-mistoqsijiet

– iżda xi tipi ta' mistoqsijiet jaqgħu lil hinn mill-ambitu ta' Pariri tal-Ewropa Tiegħek  u għalhekk huma ineliġibbli, bħal pereżempju:

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà

Parir u informazzjoni li jingħataw bi tweġiba għal mistoqsijiet individwali indirizzati lil Pariri tal-Ewropa Tiegħek huma pprovduti minn esperti legali b'kuntratt mal-ECAS.

Dawn jagħmlu ħilithom biex jassiguraw li t-tagħrif u l-pariri mogħtija huma preċiżi, iżda ma jaċċettaw l-ebda responsabbiltà għall-iżbalji, nuqqas ta' preċiżjoni jew ommissjonijiet.

Il-Kummissjoni Ewropea taġixxi bħala faċilitatur għal dan is-servizz u ma taċċetta ebda responsabbilità fir-rigward ta’ informazzjoni jew parir provdut minn dan is-servizz.

Il-pariri mgħotija mis-servizz mhux neċessarjament jirriflettu l-opinjoni tas-servizzi varji tal-Kummissjoni Ewropea u ma jorbtux lill-Kummissjoni Ewropea.

Dikjarazzjoni ta’ privatezza

Meta tibgħat il-mistoqsija tiegħek, inti mitlub li tipprovdi informazzjoni personali. Din l-informazzjoni tintuża skont il-politika tagħna deskritta fid-dikjarazzjoni ta. privatezza (PDF).

Feedback dwar il-kwalità

Għinna nitjiebu

Issottometti mistoqsija

Issottometti mistoqsija