Unjoni Ewropea

Aġenziji u korpi oħra tal-UE

Aġenziji u korpi oħra tal-UE

L-aġenziji tal-UE huma differenti mill-istituzzjonijiet tal-UE - huma entitajiet legali separati stabbiliti biex iwettqu kompiti speċifiċi skont il-liġi tal-UE.

Tip ta’ aġenziji

Aġenziji deċentralizzati

Aġenziji deċentralizzati jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE. L-aġenzji jappoġġjaw ukoll il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-gvernijiet nazzjonali f'oqsma ta' politika importanti, billi jiġbru għarfien espert tekniku u speċjalizzat kemm mill-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mill-awtoritajiet nazzjonali. L-aġenziji deċentralizzati jitwaqqfu għal perjodu indefinit u huma mifruxa mal-UE kollha.

Aktar dwar aġenziji deċentralizzati

Aġenziji taħt il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni

Twaqqfu aġenziji biex iwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi u maniġerjali speċifiċi għall-aħħar fil-qafas tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni tal-Unjoni Ewropea.

Aġenziji eżekuttivi

L-aġenziji eżekuttivi huma stabbiliti għal perjodu limitat ta’ żmien mill-Kummissjoni Ewropea biex jimmaniġġjaw kompiti speċifiċi relatati mal-programmi tal-UE.

Aġenziji u korpi ta' EURATOM

Dawn inħolqu biex jappoġġjaw l-għanijiet tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (EURATOM), li huma: li jikkoordinaw il-programmi nazzjonali dwar ir-riċerka nukleari għal finijiet paċifiċi, li jipprovdu tagħrif, infrastruttura u finanzjament għall-enerġija nukleari, li jiżguraw fornimenti suffiċjenti u sikuri għall-enerġija nukleari

Organizzazzjonijiet oħra

Organizzazzjonijiet oħrajn inklużi korpi stabbiliti bħala parti minn programmi tal-UE u sħubijiet pubbliċi-privati bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-industrija.

Back to top