Poslední kontrola: 29/04/2022

Omezení týkající se zavazadel

Příruční zavazadla a odbavená zavazadla

Pokud cestujete letadlem a výchozím bodem je letiště v EU, je třeba dodržovat určitá bezpečností pravidla týkající se obsahu zavazadel a nástupu do letadla:

Pravidla týkající se zakázaných předmětů en v příručních a odbavených zavazadlech

Pozor!

Podrobný seznam předmětů, které se nesmí přepravovat, najdete na internetových stránkách letiště, případně se informujte u vašeho leteckého přepravce.

Veškeré přepravované předměty jsou před vaším vstupem do zabezpečených prostor letiště v zájmu bezpečnosti skenovány, případně jinak zkontrolovány.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: