Poslední kontrola: 24/10/2019

Omezení týkající se zavazadel

Týká se vás brexit?

Příruční zavazadla a odbavená zavazadla

Pokud cestujete letadlem a výchozím bodem je letiště v EU (v tomto případě 28 členských států + Island, Norsko a Švýcarsko), je třeba dodržovat určitá bezpečností pravidla týkající se obsahu zavazadel a nástupu do letadla:

Pravidla týkající se zakázaných předmětůen v příručních a odbavených zavazadlech

Podrobný seznam předmětů, které se nesmí přepravovat, najdete na internetových stránkách letiště, případně se informujte u vašeho leteckého přepravce.

Veškeré přepravované předměty jsou před vaším vstupem do zabezpečených prostor letiště v zájmu bezpečnosti skenovány, případně jinak zkontrolovány.

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: