Podnikání
Poslední kontrola: 02/04/2022

Registrovaná partnerství

Pokud žijete ve vztahu a chcete jej úředně potvrdit, v několika zemích EU je to možné bez uzavření sňatku, a to formou registrovaného partnerství nebo obdobného, jinak nazývaného svazku.

2 lidem, kteří žijí společně, je tak umožněno registrovat jejich vztah na příslušném úřadě v zemi jejich bydliště.

Možnosti, které v tomto směru zákony jednotlivých zemí nabízejí, se velmi liší. Jde např. o to:

Podívejte se, jaká pravidla se na vás vztahují

Týká se vaše registrované partnerství dvou nebo více zemí EU – například proto, že jste se po uzavření registrovaného partnerství přestěhovali, nebo proto, že jste partnerství uzavřeli v zahraničí?

Vlastnická a dědická práva se v různých zemích EU v případě registrovaných partnerství uplatňují různě. Práva plynoucí v jedné zemi z registrovaného partnerství, které jste tam uzavřeli, se mohou výrazně lišit od práv, která budete na základě tohoto partnerství mít v jiném členském státě.

Zde si můžete ověřit, čí právní předpisy (tj. které země) se vztahují na vaše registrované partnerstvíOtevřít jako externí odkaz – to do značné míry ovlivní, jaká budete mít jako registrovaní partneři práva a povinnosti.

Uznávání registrovaných partnerství

V některých zemích se registrovaná partnerství považují za rovnocenná nebo srovnatelná s manželstvími.

Všechny země, v nichž je uzákoněna možnost uzavřít sňatek stejnopohlavním párům, v zásadě uznávají registrovaná partnerství osob stejného pohlaví uzavřená v jiných zemích.

V zemích, které neumožňují manželství osob stejného pohlaví, ale zavedly určitou formu registrovaného partnerství, vyplývají v zásadě ze sňatku osob stejného pohlaví uzavřeného v zahraničí stejná práva jako z registrovaného partnerství.

Registrované partnerství nicméně neumožňují právní předpisy těchto členských států EU:

Stěhujete se spolu s vaším registrovaným partnerem do zahraničí?

Tam, kde se registrované partnerství považuje za rovnocenné nebo srovnatelné s manželstvím, z něj vyplývají tatáž práva ohledně přistěhování: pokud jste se rozhodli usadit v těchto zemích, má váš registrovaný partner nebo partnerka právo se přestěhovat s vámi.

Pokud se budete chtít přestěhovat do jiné země EU, která registrované partnerství neuznává, bude vaše partnerství považováno za řádně doložený trvalý vztah. Úřady hostitelského členského státu mají povinnost usnadnit vstup vašeho partnera nebo partnerky do země a pobyt na jeho území.

Další informace o právech týkajících se pobytu v zahraničí

Typická situace

Právo pobytu na základě registrovaného partnerství

Nina je podnikatelka z jedné ze zemí EU. Zajímá se o možnosti podnikání v další zemi EU a chtěla by, aby se tam mohla přestěhovat s Hanou, se kterou ve své zemi uzavřela registrované partnerství a která je v současné době bez práce.

Ačkoli země, kam se chtějí přestěhovat, neuznává registrované partnerství, skutečnost, že ve své zemi uzavřely partnerství, posloužila jako důkaz o jejich dlouhodobém vztahu, na základě čehož se do dané země mohla Hana přestěhovat s Ninou, aniž by musela prokazovat, že má k dispozici dostatek finančních prostředků.

Časté otázky

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: