Poslední kontrola: 01/06/2022

Online prodej na platformě třetí strany

Chcete-li začít podnikat online, můžete si otevřít internetový obchod na platformě třetí strany, čímž se rozumí jakýkoli software, který byl externě vyvinut pro vás nebo poskytovatele vašich hlavních internetových stránek. Další možností je prodávat výrobky na známých online tržištích. Nezapomeňte, že i když si zvolíte tuto možnost, stále máte určité základní povinnosti vyplývající z provozu internetových stránek.

Platformy třetích stran pro elektronický obchod

Platforma elektronického obchodování je softwarový program nebo aplikace, která vašemu podniku umožní prodávat zboží a služby online tím, že vám pomůže spravovat internetové stránky a provádět další operace, jako je marketing, prodej a logistika. Při výběru tohoto typu řešení byste se měli zaměřit na tyto aspekty:

Platformy pro internetová tržiště

Pokud by pro vás používání platformy třetí strany znamenalo vysokou zátěž nebo chcete-li začít používat i další prodejní kanál, zvažte prodej prostřednictvím internetového tržiště. Tato tržiště jsou dalším typem internetových stránek elektronického obchodu, které propojují prodejce s kupujícími a řídí se offline modelem tradičních obchodních domů. Všechny transakce na tržišti spravuje jeho provozovatel. Pro vás se jedná o další možnost, jak oslovit zákazníky, kteří mají zájem o vaše výrobky nebo služby. Mezi výhody online tržišť patří: 

Nařízení o vztazích mezi platformami a podniky (P2B)

Evropská komise přijala nová nařízení, která mají zvýšit transparentnost a spravedlnost na online platformách. Tato pravidla řeší povinnosti online zprostředkovatelů a poskytovatelů internetových vyhledávačů (včetně elektronického obchodu, sociálních médií, distribuce online aplikací a tržišť pro spolupráci), jež představují pro podniky přístupovou bránu na trhy a ke spotřebitelům.

Nové nařízení o vztazích mezi platformami a podniky (P2B) poskytuje řešení problémů, s nimiž se podniky využívající platformy setkávají, jako jsou:

Za účelem monitorování vývoje ekonomiky online platforem a provádění nařízení P2B byla zřízena skupina pro sledování ekonomiky online platforem en .

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: