Poslední kontrola: 05/05/2022

Rodinné dávky

Která země EU vám bude vyplácet dávky sociálního zabezpečení včetně dávek rodinných (přídavků na děti, rodičovských přídavků apod.), záleží na vašem ekonomickém postavení a místě bydliště, nikoli na vaší státní příslušnosti.

Podmínky, za kterých jsou rodičům vypláceny rodinné dávky, stanoví vnitrostátní právní předpisy. Rodiče mají v určité zemi EU obvykle na dávky nárok, pokud:

Mějte však na paměti, že podmínky pro výplatu rodinných dávek i jejich výše se v jednotlivých zemích Evropy značně liší.

Všichni vaši rodinní příslušníci žijí ve stejné zemi jako vy

Pokud jste se rozhodli usadit s celou svoji rodinou v jiné zemi EU a spadáte pouze do tamějšího systému sociálního zabezpečení, budou se na vás vztahovat podmínky výplaty rodinných dávek hostitelské země.

Pokud jste však do zahraničí vysláni pracovně na kratší dobu (tj. do 2 let), spadáte během daného pobytu za hranicemi do systému sociálního zabezpečení domovské země, která je i nadále odpovědná za vyplácení vašich rodinných dávek.

Žijete v jiné zemi než vaši rodinní příslušníci

Nežijí-li vaši rodinní příslušníci ve státě, v němž si sociální pojištění hradíte vy, můžete mít nárok na rodinné dávky v několika různých zemích.

V takovém případě budou příslušné vnitrostátní orgány brát v úvahu situaci obou rodičů a rozhodnou, která země nese za vyplácení dávek hlavní odpovědnost. Jejich rozhodnutí bude vycházet z tzv. pravidel přednosti.

Pravidla přednosti

Doplatky

Pokud jsou dávky, které dostáváte z tzv. primární země, nižší než ty, které byste dostávali z tzv. země sekundární, kde na ně máte rovněž nárok, sekundární země vám bude platit doplatek, který odpovídá rozdílu mezi těmito dávkami. Tímto způsobem je zajištěno, že budete dostávat plnou výši dávek, na kterou máte nárok.

Rozvedení rodiče

Pokud jste rozvedení a váš bývalý manžel nebo manželka pobírá dávky, ale nepoužívá je na výživu vašich dětí, můžete se obrátit na úřad zabývající se rodinnými dávkami v zemi, kde vaše děti žijí, a požádat jej, aby dávky vyplácel přímo vám, protože vy jste ta osoba, která rodinu ve skutečnosti živí.

Kde zažádat o rodinné dávky

O rodinné dávky můžete zažádat v kterékoli zemi EU, kde vy nebo druhý rodič vašich dětí máte na dávky nárok. Příslušný úřad v zemi, ve které jste žádost podali, se obrátí na všechny země, které jsou ve věci vašeho případu příslušné.

Pokud o dávky zažádáte v jedné zemi ve stanovené lhůtě, bude se mít za to, že jste žádost podali včas v kterékoli jiné zemi EU, ve které máte na rodinné dávky nárok. Vyplácení dávek, na které máte nárok, vám nemůže být zamítnuto jen proto, že země, kde jste podali žádost nejdříve, poslala váš spis příslušnému orgánu v jiné zemi příliš pozdě.

Pozor!

Ověřte si u vnitrostátních orgánů, jaké lhůty se na rodinné dávky vztahují. Pokud příslušnou lhůtu nedodržíte, můžete o svůj nárok přijít.

Vnitrostátní orgány musí při vyřizování vaší žádosti spolupracovat a vyměňovat si veškeré potřebné informace. K tomu používají standardní dokumenty, které jim pomáhají překonat jazykové rozdíly.

Rodinné dávky se v jednotlivých zemích Evropy značně liší

Země EU mohou svobodně stanovovat vlastní pravidla týkající se nároků na sociální dávky a služby. Rodinné dávky poskytují všechny země, avšak jejich výše a podmínky pro jejich získání se značně liší. V některých zemích budete dostávat pravidelné platby, zatímco v jiných získáte na základě své rodinné situace určité daňové výhody.

Jestliže se chcete vyhnout závažným nedorozuměním, která by mohla mít značný dopad na váš celkový příjem, informujte se o tom, jak funguje systém sociálního zabezpečení v hostitelské zemi bg da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv .

Zde naleznete specifické informace o rodinných dávkách v zemi, která odpovídá za jejich vyplácení:

Zvolit zemi:

 • Rakouskoaten
 • Belgiebeen
 • Bulharskobgen
 • Chorvatskocren
 • Kyprcyen
 • Českoczen
 • Dánskodken
 • Estonskoeeen
 • Finskofien
 • Franciefren
 • Německodeen
 • Řeckogren
 • Maďarskohuen
 • Islandisen
 • Irskoieen
 • Itálieiten
 • Lotyšskolven
 • Lichtenštejnskolien
 • Litvalten
 • Lucemburskoluen
 • Maltamten
 • Nizozemskonlen
 • Norskonoen
 • Polskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španělskoesen
 • Švédskoseen
 • Švýcarskochen

Základní informace o rodinných dávkách, na něž máte v nové zemi pobytu nárok, vám mohou rovněž poskytnout evropští poradci pro oblast zaměstnanostiOtevřít jako externí odkaz.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: