Poslední kontrola: 12/05/2022

Rozvod a rozluka

Důvody, kvůli kterým můžete požádat o rozvod či rozluku, a příslušné postupy stanoví vnitrostátní právní předpisy členských států. Tato pravidla se v jednotlivých zemích značně liší.

Evropské předpisy nicméně pomáhají určit, čí soudy (soudy které země) jsou pro řešení věci příslušné a který právní systém se použije v případech, kdy se věc dotýká dvou nebo více zemí EU – například proto, že vy a váš manžel či manželka nežijete ve stejné zemi nebo nemáte stejnou státní příslušnost.

Kde lze zažádat o rozvod nebo rozluku?

O rozvod či rozluku můžete požádat společně s vaším partnerem či partnerkou, nebo jednotlivě.

Žádost můžete podat u soudů:

První soud, u kterého je žádost podána a který splňuje tyto podmínky, má pravomoc o vašem rozvodu rozhodovat.

Soud s pravomocí změnit rozluku na rozvod je soud toho členského státu, který rozhodl ve věci rozluky – pokud je to v souladu s vnitrostátními předpisy této země.

Soud s pravomocí rozhodnout o rozvodu může rovněž rozhodovat o otázkách týkajících se rodičovské odpovědnosti, jestliže dítě žije v zemi, kde se soud nachází.

Která země bude rozhodovat o vašem rozvodu nebo rozluce?

Dotýká se případ dvou nebo více členských států? Například proto, že vy a váš manžel či manželka nemáte stejnou státní příslušnost nebo právě nežijete v domovské zemi?

Právním systémem, podle kterého se rozvod rozhodne, nemusí být nutně právní systém té země, kde jste o rozvod požádali.

17 členských států EU přijalo jednotný soubor pravidel, podle kterých se určuje, čí právo (který právní systém) se u přeshraničního rozvodu použije. Jedná se o tyto státy: Belgii, Bulharsko, Estonsko, Francii, Itálii, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko.

V kterémkoli z výše uvedených 17 států se můžete se svým manželem či manželkou dohodnout, že se při rozhodování uplatní právní předpisy:

Pokud se se svým partnerem nedohodnete, uplatní soudy v těchto 17 zemích zákony:

Pokud žádáte o rozvod v jiné zemi EU než domovské, obraťte se na právníka, který se na tyto záležitosti specializuje a který vám poradí, čí předpisy se na váš případ vztahují a jaké z toho pro vás plynou důsledky.

Uznávání rozvodů a právních rozluk v zahraničí

Rozvod či rozluku, o nichž bylo rozhodnuto v jednom členském státě, automaticky ostatní země EU uznávají – žádné další řízení není nutné.

Pozor!

Výjimka – Dánsko

Předpisy EU pro rozvod a rozluku – například pravidla o příslušnosti a uznávání – se nevztahují na Dánsko.

Co byste měli vědět o rozvodovém řízení v zemi, která je pro vás relevantní.

Zvolit zemi:

 • Rakouskoatcs
 • Belgiebecs
 • Bulharskobgcs
 • Chorvatskocrcs
 • Kyprcycs
 • Českoczcs
 • Dánskodken
 • Estonskoeecs
 • Finskofics
 • Franciefrcs
 • Německodecs
 • Řeckogrcs
 • Maďarskohucs
 • Irskoiecs
 • Itálieitcs
 • Lotyšskolvcs
 • Litvaltcs
 • Lucemburskolucs
 • Maltamtcs
 • Nizozemskonlcs
 • Polskoplcs
 • Portugalskoptcs
 • Rumunskorocs
 • Slovenskoskcs
 • Slovinskosics
 • Španělskoescs
 • Švédskosecs

Typická situace

Rozvod bez oboustranného souhlasu: uplatní se právní systém země, kde se nacházelo poslední společné bydliště manželů

Manželé Jack z Irska a Francouzka Marie společně žili v Irsku.

Jack našel zajímavé a dobře placené místo ve Francii a přestěhoval se tam. Měsíc poté, co začal ve Francii pracovat, požádal v Irsku o rozvod.

Takovému rozhodnutí nic nebránilo, protože manželé spolu v Irsku do té doby žili a Marie tam stále měla bydliště.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: