Poslední kontrola : 12/10/2018

Cestovní doklady pro nezletilé

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyen
 • Publikace EU týkající se brexitu
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituen

Vedle platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti se u dětí, které cestují:

může vyžadovat předložení dalšího úředního dokumentu podepsaného jejich rodiči, druhým rodičem nebo jejich zákonným zástupcem, v němž s cestou dítěte souhlasí.

Jelikož tuto otázku neupravují žádné předpisy EU, určuje si každý stát EU sám, zda bude takový dokument vyžadovat. Proto si před odjezdem vašich dětí do zahraničí zjistěte požadavky státu, do něhož nebo z něhož cestují:

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Česká republikacz
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Nezapomeňte, že i když jeden stát žádný souhlas pro přicestování nebo vycestování nezletilého nevyžaduje, může být souhlas vyžadován v jiných zemích, kterými se projíždí.

Při cestování leteckou dopravou vám vřele doporučujeme si u konkrétní letecké společnosti předem zjistit, jaké jsou její podmínky pro cestování nezletilých, jelikož řada z nich souhlas vyžaduje či má pro dané účely speciální formuláře.

Jelikož každý stát může své předpisy změnit bez předchozího upozornění, měli byste si konkrétní podmínky zjistit přímo u příslušného orgánu daného státu nebo jeho velvyslanectví či konzulátu.

Viz rovněž: Zákonné přemístění dítěte přes hranice států

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: