Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 10/07/2017

Cestovní doklady pro nezletilé

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
  • Publikace EU týkající se brexituEnglish
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Vedle platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti se u dětí, které cestují:

  • samy nebo
  • s dospělou osobou, která není jejich zákonným, zástupcem nebo
  • pouze s jedním rodičem,

může vyžadovat předložení dalšího úředního dokumentu podepsaného jejich rodiči, druhým rodičem nebo jejich zákonným zástupcem, v němž s cestou dítěte souhlasí.

Jelikož tuto otázku neupravují žádné předpisy EU, určuje si každý stát EU sám, zda bude takový dokument vyžadovat. Proto si před odjezdem vašich dětí do zahraničí zjistěte požadavky státu, do něhož nebo z něhož cestují:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Nezapomeňte, že i když jeden stát žádný souhlas pro přicestování nebo vycestování nezletilého nevyžaduje, může být souhlas vyžadován v jiných zemích, kterými se projíždí.

Při cestování leteckou dopravou vám vřele doporučujeme si u konkrétní letecké společnosti předem zjistit, jaké jsou její podmínky pro cestování nezletilých, jelikož řada z nich souhlas vyžaduje či má pro dané účely speciální formuláře.

Jelikož každý stát může své předpisy změnit bez předchozího upozornění, měli byste si konkrétní podmínky zjistit přímo u příslušného orgánu daného státu nebo jeho velvyslanectví či konzulátu.

Viz rovněž: Zákonné přemístění dítěte přes hranice států

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství