Poslední kontrola: 10/04/2019

Platby, peněžní převody a šeky

Pokud provádíte přeshraniční platbu v eurech v rámci EU, nesmí vám banka za tuto platbu účtovat více, než by účtovala za rovnocennou tuzemskou transakci v eurech. Tímto pravidlem se musí řídit i banky, které sídlí v zemích Unie mimo eurozónu.

Zahrnuje to jakékoli:

Příklad: pokud vám banka účtuje 1 euro za tuzemský výběr z bankomatu jiné banky, může vám účtovat stejnou částku při výběru z bankomatu v jiné zemi EU.

Poplatky za platby kartou

Pokud v EU platíte kreditní nebo debetní kartou, nemohou vám obchodníci ani banky účtovat dodatečný poplatek (tzv. příplatek) jenom za to, že používáte určitý druh platební karty. Toto pravidlo se vztahuje na všechny nákupy placené kartou (v obchodně nebo online) provedené ve vaší zemí nebo v jiné zemi EU.

Předpisy EU o platebních službách se nevztahují na kreditní a debitní karty vydané třetími stranami (např. American Express či Diners Club) a na firemní kreditní karty, které jdou na vrub vašeho zaměstnavatele, a proto vám za použití těchto karet dodatečný poplatek účtován být může.

Nezapomeňte také, že při platbě v jiných měnách EU, než je euro, vám může poskytovatel platební karty naúčtovat poplatek za měnový převod, pokud jste kartu použili v jiné zemi.

Typická situace

Za používání platební karty vám nesmí být účtovány dodatečné poplatky

Clara z Rakouska si chtěla koupit letenku online. Vybrala si požadované spojení na internetových stránkách letecké společnosti a chystala se za letenku zaplatit. Když však zadala údaje o své kreditní kartě, naúčtovala jí letecká společnost k letence dodatečných 10 eur za to, že platí kartou VISA.

Clara se obrátila na nejbližší evropské spotřebitelské centrum, které podalo u letecké společnosti stížnost. Letecká společnost Claře poplatek ve výši 10 eur vrátila a zároveň tento nezákonný příplatek ze svého rezervačního systému odstranila.

Zneužití platební karty a podvodné platby

Předpisy EU stanoví maximální částku, jejíž zaplacení po vás může být požadováno v případě zneužití vaší platební karty nebo jiného platebního podvodu, kdy je z vaší karty nebo účtu odečtena platba, k níž jste nedali souhlas. V každém případě po vás může být požadováno zaplacení maximálně 50 eur za náklady na podvodné platby.

Pokud jste však o ztrátě, odcizení nebo zneužití finančních prostředků nemohli vědět (např. váš účet byl napaden hackery nebo byla vaše karta naklonována a peníze z ní byly odečteny bez vašeho vědomí), pak nemusíte platit nic. Veškeré náklady musí uhradit banka nebo poskytovatel karty. Tato pravidlo se vztahuje i na případ, kdy ke ztrátě došlo vinou zaměstnance banky.

Blokace peněz na vaší platební kartě

Při provádění rezervace hotelu či pronájmu vozidla po vás někdy může být požadováno, abyste zadali jako záruku rezervace údaje o platební kartě. Obchodník může rovněž kvůli provedení rezervace požadovat zablokování určité částky na vaší kartě. V praxi to znamená, že obchodník si rezervuje část vašeho úvěrového limitu nebo zůstatku ve výši předpokládané ceny nebo nákladů, např. za hotelové služby nebo případné poškození pronajatého vozidla.

Obchodník by vás o takové blokaci peněz na vaší kreditní kartě měl informovat a vy k tomu musíte dát souhlas. Stejně tak musíte souhlasit s přesnou výší částky, která bude zablokována.

Jakmile provedete skutečnou platbu – například v momentě, kdy se odhlašujte z hotelu a platíte za pokoj kreditní kartou nebo vracíte pronajaté vozidlo a platíte konečný účet, musí banka blokovanou částku na vaší kreditní kartě uvolnit.

Typická situace

Blokace peněz na kartě musí být ihned po zaplacení zrušena

Boris z Maďarska jel se svou přítelkyní na víkend do Benátek. Po příjezdu do hotelu si na recepci zkopírovali údaje z Borisovy kreditní karty. Hotel Borise informoval, že by chtěl provést blokaci částky ve výši 500 eur odpovídající ceně rezervovaného pokoje, konzumaci z minibaru a využití restauračních služeb během hotelového pobytu. Boris s blokací uvedené částky souhlasil.

Na konci pobytu zaplatil hotelový účet svou kreditní kartou. Když si o týden později chtěl zarezervovat letenku, zjistil, že je na jeho kreditní kartě stále zablokovaná částka ve výši 500 eur. Zavolal proto do hotelu a na danou skutečnost si stěžoval. Hotel se za chybu omluvil a okamžitě požádal banku o zrušení blokace.

Inkasa

Máte-li zřízeno povolení k inkasu ze svého účtu, může se stát, že dojde k chybné platbě nebo bude stržena nesprávná částka – například po zrušení smlouvy s dodavatelem může k inkasu dojít i po ukončení smlouvy. V takovém případě máte právo na vrácení platby do 8 týdnů. To se týká všech tuzemských inkasních plateb i přeshraničních inkasních plateb v rámci EU.

Jak postupovat, vyskytne-li se problém

V případě problémů s prováděním plateb v rámci EU byste se měli obrátit na svoji banku nebo poskytovatele platební karty. Na vaši stížnost musí písemně odpovědět do 15 dní (v určitých výjimečných situacích do 35 dní). Také by měly mít zřízeny funkční postupy umožňující zákazníkům podat oficiální stížnost.

Potřebujete-li pomoci s vymáháním vašich práv, můžete se v případě problémů s poskytovateli finančních služeb obrátit na síť FIN-NETen a v případě problémů s obchodníky na síť ESC.

Šeky

Pravidla EU o bankovních poplatcích za mezinárodní a tuzemské platby se nevztahují na platby šekem.

Za vyplacení šeku z jiné země EU se někdy účtují velmi vysoké transakční poplatky. V řadě zemích navíc již není platba šekem přijímána.

Právní předpisy EU

Veřejné konzultace

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: