Podnikání
Poslední kontrola: 06/05/2022

Rodičovská zodpovědnost

Rodiče dítěte zodpovídají za výchovu dítěte, jeho vzdělání a zároveň případně ručí za jeho majetek. Mají rovněž právo dítě zastupovat v právních záležitostech.

Ve všech zemích EU nese rodičovskou zodpovědnost automaticky matka dítěte a jeho otec, je-li s matkou sezdán. Ve většině případů vykonávají rodiče své rodičovské povinnosti společně.

Zda mají otcové, kteří nejsou s matkou dítěte sezdáni, stejná rodičovská práva a povinnosti, jako otcové, kteří s matkou svého dítěte žijí ve svazku manželském, se v jednotlivých zemích liší.

Více informací o rodičovských povinnostech v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi:

 • Franciefrcs
 • Německodecs
 • Řeckogrcs
 • Maďarskohucs
 • Irskoiecs
 • Itálieitcs
 • Lotyšskolvcs
 • Litvaltcs
 • Lucemburskolucs
 • Maltamtcs
 • Nizozemskonlcs
 • Polskoplcs
 • Portugalskoptcs
 • Rumunskorocs
 • Slovenskoskcs
 • Slovinskosics
 • Španělskoescs
 • Švédskosecs

Svěření dítěte do péče a právo na styk s dítětem

Pravidla upravující svěření dítěte do péče a právo na pravidelný kontakt s dítětem po rozvodu či odluce v jednotlivých zemích liší. Vnitrostátní právní předpisy určí:

Všechny členské země EU však uznávají právo dítěte na osobní vztah a přímý kontakt s oběma rodiči, i když žijí ve dvou různých zemích.

V případě rozvodu či odluky je přitom důležité stanovit, zda bude dítě bydlet s jedním rodičem, nebo zda půjde o střídavou péči. Na tom, kterou z variant zvolit, se budete muset s bývalým partnerem či partnerkou dohodnout.

Soudní řízení ve věci svěření dítěte do péče a práva na styk s dítětem

Pokud se na otázkách péče o dítě či práva na styk s dítětem nedohodnete, budete situaci pravděpodobně muset řešit soudní cestou.

Pokud se řeší situace, která se týká několika zemí (např. každý z rodičů žije v jiné zemi), rozhoduje o případech vztahujících se k rodičovským povinnostem soud v zemi, kde se dítě zpravidla zdržuje.

Pokud se s partnerem výslovně dohodnete, může o rodičovských povinnostech rozhodovat soud, u kterého řešíte svůj rozvod.

Soudní dvůr rozhodne v nejlepším zájmu dítěte a určí vaše práva týkající se svěření dítěte do péče, režim styku s dítětem a místo bydliště dítěte.

Uznání a výkon soudních rozhodnutí

Veškerá soudní rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti, která byla učiněna v některé z členských zemí EU, musí být bez dalších zvláštních řízení uznána i v ostatních státech Unie.

Výkon těchto rozhodnutí je usnadněn díky standardizovanému postupu.

Více informací o uznávání a výkonu soudních rozhodnutíOtevřít jako externí odkaz týkajících se rodičovské zodpovědnosti, která byla učiněna soudem v jiné členské zemi EU

Jak řešit váš konkrétní případ, vám poradí orgány zabývající se rodičovskou zodpovědností. Vyhledat ústřední orgány zabývající se otázkami manželské povinnosti a rodičovské zodpovědnosti.Otevřít jako externí odkaz

Pozor!

Výjimka - Dánsko

Na Dánsko se pravidla EU týkající se rodičovské zodpovědnosti (např. příslušnost soudu, uznávání a výkon soudních rozhodnutí) nevztahují.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: