Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/05/2017

Rodičovská zodpovědnost

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Rodiče dítěte zodpovídají za výchovu dítěte, jeho vzdělání a zároveň případně ručí za jeho majetek. Mají rovněž právo dítě zastupovat v právních záležitostech.

Ve všech zemích EU nese rodičovskou zodpovědnost automaticky matka dítěte a jeho otec, je-li s matkou sezdán. Ve většině případů vykonávají rodiče své rodičovské povinnosti společně.

Zda mají otcové, kteří nejsou s matkou dítěte sezdáni, stejná rodičovská práva a povinnosti, jako otcové, kteří s matkou svého dítěte žijí ve svazku manželském, se v jednotlivých zemích liší.

Více informací o rodičovských povinnostech v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi:

Svěření dítěte do péče a právo na styk s dítětem

Pravidla upravující svěření dítěte do péče a právo na pravidelný kontakt s dítětem po rozvodu či odluce v jednotlivých zemích liší. Vnitrostátní právní předpisy určí:

 • komu je péče o dítě svěřena
 • zda se dítě v péči pouze jednoho rodiče, nebo se bude jednat o péči společnou
 • kdo rozhoduje o vzdělání dítěte
 • kdo bude spravovat majetek dítěte a bude zodpovědný za otázky podobného typu.

Všechny členské země EU však uznávají právo dítěte na osobní vztah a přímý kontakt s oběma rodiči, i když žijí ve dvou různých zemích.

V případě rozvodu či odluky je přitom důležité stanovit, zda bude dítě bydlet s jedním rodičem, nebo zda půjde o střídavou péči. Na tom, kterou z variant zvolit, se budete muset s bývalým partnerem či partnerkou dohodnout.

Soudní řízení ve věci svěření dítěte do péče a práva na styk s dítětem

Pokud se na otázkách péče o dítě či práva na styk s dítětem nedohodnete, budete situaci pravděpodobně muset řešit soudní cestou.

Pokud se řeší situace, která se týká několika zemí (např. každý z rodičů žije v jiné zemi), rozhoduje o případech vztahujících se k rodičovským povinnostem soud v zemi, kde se dítě zpravidla zdržuje.

Pokud se s partnerem výslovně dohodnete, může o rodičovských povinnostech rozhodovat soud, u kterého řešíte svůj rozvod.

Soudní dvůr rozhodne v nejlepším zájmu dítěte a určí vaše práva týkající se svěření dítěte do péče, režim styku s dítětem a místo bydliště dítěte.

Uznání a výkon soudních rozhodnutí

Veškerá soudní rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti, která byla učiněna v některé z členských zemí EU, musí být bez dalších zvláštních řízení uznána i v ostatních státech Unie.

Výkon těchto rozhodnutí je usnadněn díky standardizovanému postupu.

Více informací o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí týkajících se rodičovské zodpovědnosti, která byla učiněna soudem v jiné členské zemi EU

Jak řešit váš konkrétní případ, vám poradí orgány zabývající se rodičovskou zodpovědností. Vyhledat ústřední orgány zabývající se otázkami manželské povinnosti a rodičovské zodpovědnosti.

Výjimka - Dánsko

Na Dánsko se pravidla EU týkající se rodičovské zodpovědnosti (např. příslušnost soudu, uznávání a výkon soudních rozhodnutí) nevztahují.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství