Poslední kontrola: 16/09/2020

Pracovníci v civilním letectví

Pracovní doba, placená dovolená a odpočinek

Pokud zaměstnáváte pracovníky v odvětví civilního letectví, musíte omezit jejich maximální roční pracovní dobu na 2 000 hodin, a to s maximem 900 hodin celkové doby letu.

Musíte zaručit, aby mobilním pracovníkům, kteří pracují v civilním letectví, byly poskytnuty alespoň 4 týdny placené roční dovolené. Tu s výjimkou případu, kdy je zaměstnání ukončeno, nelze nahradit příspěvkem.

Měli byste poskytnout svým pracovníkům ve všech druzích služeb alespoň:

Ochrana zdraví a bezpečnost

Zaměstnanci musí před nástupem do práce projít bezplatnou zdravotní prohlídkou, která se musí v pravidelných intervalech opakovat, přičemž musí být respektováno lékařské tajemství. Pokud zaměstnanec trpí zdravotními problémy spojenými s noční prací, musíte jej převést, kdykoli je to možné, na práci ve dne.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pravidla EU platná pro váš podnik / Na koho se obrátit v případě sporu s veřejnoprávním orgánem

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: