Poslední kontrola: 31/10/2022

Předložení lékařského předpisu v jiné zemi EU

Lékařský předpis, který vám vystavil lékař v jedné zemi Unie, je platný ve všech zemích EU. Je však možné, že se lék předepsaný v jedné zemi nemusí v druhé zemi prodávat, případně, že se prodává pod jiným názvem.

U lékaře si můžete vyžádat tzv. přeshraniční předpis, který lze použít k vydání léku v jiné zemi EU.

Pozor!

Prodej některých léků však nemusí být v některých zemích povolen, případně tyto léky nejsou v zemích EU či jinde v zahraničí dostupné.

Jaké informace musí přeshraniční předpis obsahovat

Předpis, který chcete použít v jiné zemi EU, nemá žádný předem stanovený formát. Ve většině případů by měl veškeré informace obsahovat již běžný předpis. Z toho vyplývá, že byste po jeho předložení v lékárně v jiné zemi EU měli uvedené léky bez problémů dostat. Musí obsahovat alespoň tyto informace:

Pokud se domníváte, že budete potřebovat zvláštní předpis pro vydání přípravu v lékárně v zahraničí, nebo pokud vám lékař v zahraničí vystavuje předpis, na který si budete léky vyzvedávat v domovské zemi, doporučujeme si předem zkontrolovat, že skutečně obsahuje všechny uvedené informace. Tak zajistíte, že v lékárně v jiné zemi EU danému předpisu snadno porozumí a vydají vám požadovaný lék v náležitém dávkování.

Pozor!

Výdej léků na lékařský předpis se řídí pravidly země, v níž jsou vám na něj léky vydány. To znamená, že lékárník bude při výdeji léků uplatňovat vnitrostátní pravidla – například vám nemusí být vydán stejný počet dávek léku jako v lékárně u vás doma.

Elektronický předpis

Pokud vám lékař vydá elektronický předpis, budete si muset zpravidla vyžádat i předpis v papírové podobě, protože elektronické předpisy nemusí být v jiné zemi EU uznávány.

Některé země EU však již zavedly interoperabilní systémy pro elektronické předpisy. Například elektronický předpis vydaný ve Finsku lze použít v Estonsku, Chorvatsku a Portugalsku. Seznam dostupných elektronických přeshraničních zdravotnických služeb najdete zde.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: