L-aħħar verifika: 02/04/2022

Ippreżenta riċetta tat-tabib barra minn pajjiżek

Riċetta tat-tabib minn pajjiżek hija valida fil- pajjiżi kollha tal-UE. Madankollu, xi mediċini li jkun ordnalek it-tabib f'pajjiż jistgħu ma jinstabux f'pajjiż ieħor, jew ikollhom isem ieħor.

Tista' tistaqsi lit-tabib jagħtik riċetta biex tużaha f'pajjiż ieħor tal-UE, magħrufa wkoll bħala "riċetta transkonfinali".

Twissija

Ċerti mediċini għandhom mnejn ma jinbigħux jew ma jinstabux f'pajjiż ieħor, saħansitra fl-UE.

Riċetta bl-informazzjoni tajba

Ma hemm ebda forma jew format speċifiċi għal riċetta li tuża f'pajjiż ieħor tal-UE. F'ħafna każi, ir-riċetta li tuża f'pajjiżek diġà għandu jkun fiha biżżejjed informazzjoni biex tużaha f'pajjiż ieħor tal-UE. Irid ikun fiha mill-inqas it-tagħrif li ġej:

Jekk taħseb li se jkollok bżonn tuża r-riċetta f'pajjiż ieħor, jew jekk tingħata riċetta barra minn pajjiżek li se jkollok tuża f'pajjiżek, iċċekkja li t-tabib inkluda din l-informazzjoni kollha. B'dan il-mod tista' tkun ċert li spiżjar f'pajjiż ieħor tal-UE jkun jista' faċilment jifhem ir-riċetta u jidentifika b'mod korrett il-mediċina li teħtieġ kif ukoll id-doża.

Twissija

Ir-riċetti huma soġġetti għar-regoli tal-pajjiż fejn tużahom. Dan ifisser li spiżjar se japplika regoli nazzjonali meta jagħtik il-mediċina - pereżempju, ma tkunx permess tieħu l-istess numru ta' ġranet ta' doża.

Riċetti elettroniċi

Jekk it-tabib ikun tak riċetta elettronika normalment trid tkun ċert li titolbu kopja fuq karta jekk qed taħseb li tuża r-riċetta f'pajjiż ieħor tal-UE, minħabba li riċetta elettronika mhux dejjem tkun aċċettata barra pajjiżek.

Madankollu, ir-riċetti elettroniċi maħruġa fil-Finlandja jistgħu jintużaw fil-Kroazja u fl-Estonja mingħajr il-bżonn ta' kopja stampata.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: