L-aħħar verifika: 13/09/2022

Tikketta tal-WEEE

X'inhi t-tikketta tal-WEEE?

Is-simbolu jindika li l-prodott ma għandux jintrema bħala skart mhux separat iżda għandu jintbagħat f'faċilitajiet ta' ġbir separat għall-irkupru u r-riċiklaġġ. Il-marka tal-WEEE għandha tidher fuq kull tagħmir elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq tal-UE.

Tikketta tal-WEEE

Hija obbligatorju?

Bi ftit eċċezzjonijiet, ħafna mit-tagħmir elettriku u elettroniku mibjugħ fl-UE għandu jkollu marka speċifika. It-tikketti tal-WEEE huma obbligatorji għall-kategoriji tal-prodotti li ġejjin:

Qed tingħata lista ddettaljata tal-apparati li jaqgħu taħt kull kategorija ta' prodotti fl-anness tad-Direttiva tal-UE en hr .

Kif twaħħal it-tikketta?

It-tagħmir elettriku u elettroniku tiegħek irid ikollu:

Jekk il-prodott tiegħek ikun tqiegħed fis-suq wara t-13 ta' Awwissu 2005, tista' jew:

Dawn l-iskrizzjonijiet għandhom jiġu stampati fuq il-prodott innifsu u għandhom ikunu permanenti, viżibbli b'mod ċar u leġibbli. It-tikketta tista' tiġi stampata biss fuq l-imballaġġ, l-istruzzjonijiet jew il-fuljett tal-garanzija u mhux fuq il-prodott innifsu jekk id-daqs tal-prodott ikun żgħir wisq jew jekk il-funzjoni tiegħu tkun affettwata mill-marka.

X'inhuma l-ispejjeż relatati mat-tikketta tal-WEEE?

Ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar lir-reġistru nazzjonali huma bla ħlas. Madankollu, hemm obbligi finanzjarji relatati mar-responsabbiltajiet tal-iskart, li jistgħu jvarjaw minn pajjiż tal-UE għal ieħor.

Responsabbiltajiet tal-iskart

Minbarra r-reġistrazzjoni u t-twaħħil tat-tikketta tal-WEEE, l-obbligi tiegħek jestendu wkoll għall-fażi tat-tmiem tal-ħajja tal-prodotti tiegħek.

Aqra aktar dwar il-proċess ta' reġistrazzjoni u dwar ir-responsabbiltajiet tiegħek għal rimi ta' tagħmir elettriku u elettroniku.

Ara wkoll

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: