Nazadnje pregledano: 18/05/2020

Oznaka OEEO

Ali ima brexit posledice za vas?

Kaj je oznaka OEEO

Oznaka pomeni, da se izdelek ne sme zavreči kot nesortirani odpadek, ampak ga je treba preusmeriti v ločeno zbiranje in recikliranje odpadkov. Oznaka OEEO mora biti vidna na vsaki električni in elektronski opremi, dani na trg EU.

Oznaka OEEO

Ali je oznaka obvezna

Razen nekaj izjem mora biti s posebno oznako označena večina električne in elektronske opreme, ki se prodaja v EU. Oznaka OEEO je obvezna za naslednje kategorije izdelkov:

Podrobni seznam vseh naprav za določeno kategorijo izdelkov je naveden v Prilogi k direktivi EUhren .

Namestitev oznake

Električna in elektronska oprema mora imeti:

Če je bil izdelek dan na trg po 13. avgustu 2005, lahko:

Oznaka mora biti natisnjena na samem izdelku in mora biti trajna, jasno vidna in čitljiva. Oznaka se lahko natisne na embalažo, navodila ali garancijski list in ne na sam izdelek le, kadar je izdelek premajhen ali če oznaka vpliva na njegovo funkcionalnost.

Stroški oznake OEEO

Registracija in poročanje v nacionalni register sta brezplačna. Vendar so v zvezi z odgovornostjo za ravnanje z odpadki tudi finančne obveznosti, ki se razlikujejo po državah EU.

Odgovornost za ravnanje z odpadki

Poleg registracije in namestitve oznake OEEO na izdelek se obveznosti nanašajo tudi na konec njegovega življenjskega cikla.

Več o postopku registracije in odgovornostjo v zvezi z ravnanjem z odpadki za električno in elektronsko opremo.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: