Nazadnje pregledano: 02/04/2022

Delavci – pravica do prebivanja

Državljani EU imajo pravico do prebivanja v katerikoli državi EU, kjer delajo kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni delavci.

Če izgubite delo

Če v drugi državi izgubite delo, lahko tam še naprej prebivate v naslednjih okoliščinah:

Prijava prihoda in prebivanja

V nekaterih državah EU se morate v razumnem roku po prihodu v državo prijaviti pri pristojnih organih. Če tega ne storite, vam lahko izrečejo kazen, na primer globo.

Če ste zaposleni v državi gostiteljici, morate po prvih treh mesecih svoje prebivanje prijaviti pri pristojnem organu (običajno upravni enoti ali pristojni policijski postaji). Pri prijavi boste prejeli potrdilo o prijavi prebivanja, ki izkazuje vašo pravico do prebivanja v državi gostiteljici.

Potrebovali boste:

Druga dokazila niso potrebna.

Stalno prebivanje

Če ste v drugi državi EU zakonito prebivali (izpolnjevali pogoje za prebivanje) neprekinjeno pet let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja v tej državi. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Predčasna pravica do stalnega prebivanja (pred iztekom 5 let)

Pogoje za stalno prebivanje lahko izpolnite še pred iztekom 5 let v naslednjih primerih:

Ali vas lahko izženejo oziroma zahtevajo, da zapustite državo

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, nacionalni organi lahko zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red in javno varnost.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu ali zapustitvi države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: