Nazadnje pregledano : 06/04/2018

Delavci – pravica do prebivanja

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

 • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017en
 • Publikacije EU o brexitu
 • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaen

Državljani EU imajo pravico do prebivanja v katerikoli državi EU, kjer delajo kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni delavci.

Bivanje v tujini manj kot 3 mesece

Svojo nacionalno osebno izkaznico ali potni list imejte vedno pri sebi

Državljani EU, ki nameravajo v drugi državi EU prebivati manj kot 3 mesece, morajo imeti samo veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list.

V številnih državah EU morate imeti osebno izkaznico ali potni list vedno pri sebi.

Če teh osebnih dokumentov nimate pri sebi, vas lahko oglobijo ali začasno pridržijo, vendar vas samo zaradi tega ne morejo prisilno vrniti v domovino.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU se morate v razumnem roku po prihodu v državo prijaviti pri pristojnih organih. Če tega ne storite, vam lahko izrečejo kazen, na primer globo.

Več o prijavi prihoda.

Izgon iz države

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red, javno varnost ali javno zdravje.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Bivanje v tujini več kot 3 mesece

Državljani EU imajo pravico do prebivanja v katerikoli državi EU, če tam delajo.

Prijava prebivanja

Država gostiteljica v prvih 3 mesecih po vašem vstopu v državo od vas ne more zahtevati, da prijavite prebivanje, lahko pa to storite na svojo željo.

Po 3 mesecih bivanja v državi lahko od vas zahtevajo, da pri pristojnih organih prijavite prebivanje (in tako dokažete, da tam delate) ter pridobite potrdilo o prijavi prebivanja.

Kako prijaviti prebivanje v tujini

Če izgubite delo

Če v drugi državi izgubite delo, lahko tam še naprej prebivate v naslednjih okoliščinah:

 • začasno ste nezmožni za delo zaradi bolezni ali nezgode
 • na pristojnem zavodu za zaposlovanje ste prijavljeni kot neprostovoljno brezposelni – če ste pred tem bili zaposleni manj kot leto dni, obdržite pravico do enakega obravnavnaja kot državljani zadevne države najmanj še šest mesecev
 • obiskujete poklicno usposabljanje – če niste neprostovoljno brezposelni, mora biti usposabljanje povezano z vašim prejšnjim delom.

Zapustitev države in izgon

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, nacionalni organi lahko zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red in javno varnost.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu ali zapustitvi države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivanje

Če ste v drugi državi EU kot delavec zakonito prebivali neprekinjeno 5 let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

 • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
 • daljša odsotnost zaradi obveznega služenja vojaškega roka,
 • odsotnost za 12 zaporednih mesecev iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Predčasna pravica do stalnega prebivanja (pred iztekom 5 let)

Pogoje za stalno prebivanje lahko izpolnite še pred iztekom 5 let v naslednjih okoliščinah:

 • upokojite se in ste v državi delali zadnje leto zaposlitve ali ste tam neprekinjeno prebivali tri leta,
 • prenehate delati zaradi nezmožnosti za delo in ste v državi prebivali neprekinjeno dve leti,
 • prenehate delati, ker ste zaradi nezgode na delovnem mestu ali poklicne bolezni nezmožni za delo – v tem primeru lahko ostanete v državi, ne glede na to, kako dolgo ste tam prebivali pred nezgodo ali boleznijo,
 • če se zaposlite v drugi državi EU kot obmejni delavec – v tem primeru se morate v kraj prebivališča vračati najmanj enkrat tedensko – in ste v državi, v kateri želite stalno prebivati, neprekinjeno delali 3 leta zapored.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Kako pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje : potrjuje vašo pravico, da v državi prebivate neomejeno dolgo.

Izgon iz države

V izjemnih primerih vas lahko država, v kateri stalno prebivate, izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red in varnost države.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: