Nazadnje pregledano: 11/02/2022

Naložbeni produkti

Kadar svojega denarja ne položite na običajni varčevalni račun, ampak ga želite vložiti drugam, se lahko obrnete na banke in zavarovalnice, ki običajno ponujajo naložbene produkte, naložbene sklade in zavarovalne police z naložbenim elementom, imenovane tudi paketni naložbeni produkti za male vlagatelje in zavarovalni naložbeni produkti. Za razliko od običajnega varčevalnega računa pa se lahko vrednost naložbe in dohodek od naložbenih produktov znižata ali zvišata.

Ker je delovanje naložbenih produktov lahko precej zapleteno, potrošnik pogosto težko razume, koliko lahko zasluži ali izgubi. Pravila EU določajo, da mora potrošnik še pred podpisom pogodbe za naložbeni produkt prejeti podrobne informacije, na podlagi katerih lahko v celoti oceni obseg in značilnosti morebitnega tveganja.

Opozorilo

Ta pravila ne zajemajo shem poklicnega pokojninskega zavarovanja, neposrednih naložb (npr. delnice), naložbenih produktov za poklicne vlagatelje in produktov življenjskega zavarovanja brez naložbenih možnosti za male vlagatelje, pri katerih se zavarovanje izplača samo ob smrti ali v primeru nezmožnosti.

Ključne informacije o naložbi

Preden sklenete pogodbo za nakup naložbenega produkta, vam mora prodajalec ali organizacija posredovati dokument s ključnimi informacijami, ki vsebuje jasne odgovore na vaša vprašanja o značilnostih, tveganju in stroških produkta.

Dokument obsega največ tri strani velikosti A4 in mora vsebovati naslednje:

Čas za primerjavo in izbiro

Dokument s ključnimi informacijami omogoča enostavno primerjavo med naložbenimi produkti različnih ponudnikov, da lahko izberete tistega, ki vam najbolj ustreza.

Dokument morate zato prejeti pravočasno, da boste imeli pred sklenitvijo pogodbe ali sprejetjem ponudbe dovolj časa za preučitev vseh možnosti. Prodajalec vam mora dokument s ključnimi informacijami zagotoviti pred podpisom pogodbe, in sicer ne glede na to, da imate na voljo obdobje za odstop od pogodbe.

Praktični primer

Pri izbiri pravega naložbenega produkta vam lahko pomaga dokument s ključnimi informacijami

Leonard je želel pred upokojitvijo prihraniti nekaj denarja. Na svoji banki se je pogovoril o različnih možnostih in predlagali so mu, naj vsak mesec položi 150 evrov v posebni varčevalni načrt življenjskih zavarovanj. Na banki so mu pojasnili, da lahko s tovrstnim naložbenim produktom ustvari večji donos iz svojih prihrankov, kot če bi denar pustil na običajnem varčevalnem računu. Leonard je zahteval več informacij o načrtu in poslali so mu dokument s ključnimi informacijami. Na podlagi različnih scenarijev uspešnosti je ugotovil, da bi lahko izgubil nekaj svojih pokojninskih prihrankov, če donosnost naložbe, povezane z varčevalnim načrtom, ne bi bila uspešna. Obrnil se je na banko in odločil, da raje izbere običajni varčevalni račun.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: