Nazadnje pregledano : 01/03/2018

Delo med študijem

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Če nameravate študirati v drugi državi EU, morate imeti dovolj sredstev, da boste tam živeli brez socialne pomoči. Viri sredstev za preživljanje so lahko različni, denimo starši, zakonec in seveda delo.

Državljani EU imajo enake pravice do dela med študijem v drugi državi kot državljani te države. Zaposlijo se lahko brez delovnega dovoljenja, tudi za poln delovni čas.

Izjema so hrvaški državljani, saj za njih veljajo začasne omejitve zaposlovanja v EU.

Več o začasnih omejitvah zaposlovanja.

V številnih državah je študentom dovoljeno delati neomejeno število ur na teden, v drugih veljajo omejitve pri številu ur na semester ali leto.

Več o delu v drugi državi EU.

Davki in socialna varnost

Če živite v drugi državi EU več kot 6 mesecev na leto (183 dni), boste veljali za davčnega rezidenta te države. Če boste kot študent delali, boste torej morali plačati davke in prispevke za socialno varnost iz zasluženega dohodka v državi študija.

Država, v kateri študirate, lahko obdavči tudi dohodek, ki ga zaslužite v drugi državi, na primer dohodek iz počitniškega dela, ki ste ga opravljali v domovini. V državi, kjer študirate, boste morda morali ta dohodek prijaviti in včasih plačati davek.

Dobro je vedeti, da imajo mnoge – ne pa vse – države EU sklenjene medsebojne sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Ti sporazumi včasih določajo, v kateri državi morate plačati davek.

Več o davkih.

Praktični primer

Joost je iz Nizozemske odšel na študij v Veliko Britanijo. V prostem času dela s skrajšanim delovnim časom v restavraciji po pogodbi, ki jo je sklenil v skladu z angleško zakonodajo. Njegov delodajalec mu od mesečne plače odšteje davke in prispevke za socialno varnost v Veliki Britaniji.

Med počitnicami Joost dela poln delovni čas tudi v domačem mestu na Nizozemskem. Tamkajšnji delodajalec plačuje prispevke zanj pri nizozemskem davčnem organu. Ker Joost v Veliki Britaniji velja za davčnega rezidenta, lahko bodisi zaprosi nizozemske organe za povračilo in nato plača ustrezen davek v Veliki Britaniji, bodisi prijavi v Veliki Britaniji dohodek, ki ga je zaslužil na Nizozemskem, in tam plačane davke ter zahteva davčno olajšavo pri britanskih organih.

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: