Nazadnje pregledano: 11/04/2019

Računovodstvo

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Ugotovite, ali za vaše podjetje veljajo pravila EU ali nacionalna računovodska pravila. Mala podjetja z največ 50 zaposlenimi lahko uporabljajo poenostavljena računovodska pravila in mikro podjetja še bolj poenostavljena pravila – odvisno od kraja sedeža podjetja.

Če vaša družba s sedežem v EU kotira na borzi, morate pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Večina držav EU dovoljuje uporabo standardov MSRP tudi v družbah, ki ne kotirajo na borzi. Uporaba standardov MSRP ali enakovrednih nacionalnih standardov računovodskega poročanja je zaželena tudi pri podjetjih iz držav zunaj EU, ki poslujejo z EU.

 

Daj to stran v skupno rabo: