Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Davki

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Vprašanja obdavčitve prihodkov - najsi bodo to osebni dohodek, pokojnine, nadomestila, prihodki iz nepremičnin, zapuščine, donacije in drugi - državljanov EU, ki prebivajo, delajo ali več mesecev na leto preživijo v drugi državi EU, ne urejajo nobena evropska pravila.

Vsaka država se ravna po svojih predpisih in dvostranskih sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja med državami, vendar tudi ti ne urejajo vseh možnih primerov in se med seboj zelo razlikujejo.

Vendar pa se za prebivalce, ki dalj časa preživijo v drugi državi EU, večinoma uporabljajo nekatera temeljna načela:

Drugi davki

Za informacije v zvezi z drugimi osebnimi davki v državi prebivališča (denimo davek na nepremičnine, lokalni davki, davek na darila in na dediščino) se obrnite na lokalni davčni uradfrdeen.

Daj to stran v skupno rabo: