Nazadnje pregledano: 02/04/2022

Prijava prebivanja v tujini

V prvih 3 mesecih prebivanja v drugi državi državljanom EU ni treba vložiti prijave za pridobitev dokumenta o prebivanju, ki izkazuje njihovo pravico, da prebivajo v tej državi – čeprav morajo v nekaterih državah prijaviti svoj prihod.

Po 3 mesecih prebivanja v novi državi, se od vas lahko zahteva, da pri pristojnem organu prijavite prebivanje (običajno je to upravna enota ali pristojna policijska postaja) in pridobite potrdilo o prijavi prebivanja.

Potrebovali boste veljavno osebno izkaznico ali potni list ter:

Opozorilo

Druga dokazila niso potrebna.

Pri prijavi boste prejeli potrdilo o prijavi prebivanja, ki izkazuje vašo pravico do prebivanja v zadevni državi.

Potrdilo o prijavi prebivanja mora biti izdano takoj in strošek ne sme biti višji od stroška, ki ga za osebno izkaznico plačajo državljani zadevne države.

Potrdilo ima neomejeno veljavnost (ni ga treba podaljšati), čeprav je treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

Kje in kako prijaviti svoje prebivanje v državi gostiteljici:

Izberite državo

V državah, kjer je prijava prebivanja obvezna, vas lahko oglobijo, če tega ne storite. Kljub temu lahko še naprej prebivate v tej državi in vam zgolj zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

V mnogih državah morate vedno imeti pri sebi potrdilo o prijavi prebivanja ter osebno izkaznico ali potni list. Če jih nimate, vas lahko pristojni organi oglobijo, vendar vam zgolj zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Če boste pri pridobivanju potrdila o prijavi prebivanja naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomočOdpri na zunanji povezavi .

Glej tudi:

Praktični primer

Začetek dela brez prijave prebivanja

Nemec Kurt se je preselil v Belgijo, kjer je želel delati kot samostojni odvetnik v partnerski odvetniški pisarni. Ko je hotel prijaviti prebivanje na upravni enoti, so mu povedali, da ne more začeti delati, dokler ne prejme potrdila o prijavi prebivanja.

To ne drži: kot državljan EU lahko Kurt dela kot samozaposlena oseba, ne da bi za to potreboval potrdilo o prijavi prebivanja. V vsakem primeru pa morajo pristojni organi izdati potrdilo o prijavi prebivanja takoj, ko državljan vloži vlogo.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: