Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 19/12/2022

Registracija vozila v drugi državi EU

Če se preselite v drugo državo EU in s seboj odpeljete svoje vozilo, za registracijo vozila veljajo posebni pogoji glede na to, ali se tja preselite začasno ali za stalno, in sicer glede na dolžino vašega bivanja in glede na državo, v katero se preselite.

Opozorilo

Večina pravil, ki se uporablja za avtomobile, velja tudi za priklopna vozila.

Selitev za nedoločen čas

Če se za stalno preselite v drugo državo EU in s seboj odpeljete tudi svoje vozilo, ga morate registrirati v novi državi in tam tudi plačati davke v zvezi z uporabo vozila.

Glede registracije vozil in s tem povezanih davkov ni skupnih pravil EU. Če se za stalno preselite v drugo državo EU in s seboj odpeljete svoje vozilo, vam v nekaterih državah morda ne bo treba plačati davka na registracijo vozila.

Če želite uveljaviti oprostitev davka, morate preveriti veljavne roke in pogoje v državi, v katero se želite preseliti.

Pri nacionalnih organih preverite natančna pravila in roke.

Izberite državo

Praktični primer

Seznanite se s pravili in prihranite denar

Cristina iz Španije se je za stalno preselila v Bordeaux, kjer si je našla zaposlitev. V Bordeauxu se je vpisala na matičnem uradu. Po nekaj mesecih je v Francijo pripeljala svoje vozilo, registrirano v Španiji, vendar se je v Franciji še vedno vozila s španskimi registrskimi tablicami. Osem mesecev po selitvi jo je na cesti ustavila prometna policija. Vozila je s španskimi registrskimi tablicami, zato so ji naložili visoko globo, ker bi morala v enem mesecu po spremembi stalnega prebivališča vozilo registrirati v Franciji. Glede na to, da je glavno prebivališče prijavila v Bordeauxu, velja, da ima običajno prebivališče v Franciji, zato mora v skladu z nacionalnimi predpisi svoje vozilo registrirati v Franciji in tam plačati davek na registracijo vozila.

 

Začasna selitev (brez spremembe običajnega prebivališča)

Če se začasno preselite v drugo državo EU, ne da bi spremenili običajno prebivališče, vam v tej državi vozila ni treba registrirati ali plačati davka na registracijo vozila. Vozilo je lahko še naprej registrirano v državi običajnega prebivališča.

Običajno prebivališče je kraj, v katerem običajno živite, ste zaposleni ali imate družino (več kot 185 dni v koledarskem letu).

Če niste zaposleni, bo za vaše običajno prebivališče veljal kraj, kjer so vaše osebne vezi, iz katerih je razvidna tesna povezanost s krajem, kjer živite.

Če ste zaposleni v določenem kraju, vendar so vaše osebne vezi v drugi državi EU, običajno velja, da imate običajno prebivališče v državi EU, v kateri so vaše osebne vezi, pod pogojem, da se v to državo redno vračate.

Če vas ustavi policija v državi začasnega prebivališča, boste morali dokazati, da v njej ne prebivate stalno, kar pa je včasih težko. Med vožnjo je dobro imeti pri sebi prometno dovoljenje, potrdilo o lastništvu in dokazilo o običajnem prebivališču (praviloma osebno izkaznico ali dokument, ki dokazuje, da ste kot rezident prijavljeni v drugi državi EU).

Praktični primer

Seznanite se s pravili in prihranite denar

Massimo, državljan Italije, je našel zaposlitev v Romuniji in se odločil, da se tja preseli za stalno. V skladu z italijanskimi in romunskimi predpisi je odjavil svoje prebivališče iz Italije in se prijavil v Romuniji. V Italiji so ga vpisali v italijanski register italijanskih državljanov, ki živijo v tujini. Svoje vozilo je registriral v Romuniji. Po več mesecih bivanja v Romuniji se je Massimo s svojim vozilom, registriranim v Romuniji, odpeljal nazaj v Italijo. Ker je prevozil rdečo luč, ga je ustavila policija in zahtevala, da pokaže dokumente. Massimo je pokazal svojo italijansko osebno izkaznico, na kateri pa še ni bilo novega naslova. Ker policiji ni mogel dokazati, da je njegovo stalno prebivališče zdaj v Romuniji, so mu naložili visoko globo.

Če vozilo začasno uporabljate v novi državi EU, svojega vozila (ki je še vedno registrirano v drugi državi EU) ne posojajte ali oddajajte prebivalcu te države, ker se to osebo lahko kaznuje. Vozilo lahko kljub temu posodite prijateljem ali sorodnikom na obisku, če nimajo stalnega prebivališča v vaši novi državi.

Kazenske točke in globe

Globo lahko prejmete:

Natančna pravila za registracijo motornih vozil, ki se uporabljajo v državi, v katero se selite, lahko preverite na spletiščih nacionalnih organov.

Izberite državo

Posebna pravila za študente in čezmejne delavce

Študentom, ki prebivajo v drugi državi članici izključno zaradi študija, in čezmejnim delavcem običajno ni treba plačati davka na registracijo vozila in pristojbine za uporabo cest.

Preverite natančna pravila o  davkih na vozila v drugih državah EUOdpri na zunanji povezavi , ki se uporabljajo za študente in obmejne delavce.

Študenti

Če ste študent in se preselite v drugo državo EU samo zaradi študija, lahko uporabljate vozilo, registrirano v matični državi, ne da bi ga morali v novi državi tudi registrirati ali plačati davek. Študenti morajo biti vpisani v izobraževalno ustanovo v tej državi in imeti veljavno potrdilo o vpisu na univerzo/šolo. Vendar če med študijem začnete delati, morate svoje vozilo v tej državi tudi registrirati.

Pred odhodom se morate seznaniti z veljavnimi pravili v državi, v kateri nameravate študirati. Morda boste morali izpolniti nekatere upravne formalnosti ali druge pogoje, da bi se izognili morebitnim težavam med policijsko kontrolo.

Opozorilo

Na Danskem, v Estoniji, Nemčiji in na Švedskem študenti niso oproščeni registracije svojega vozila in plačila ustreznih davkov.

Praktični primer

Mathieu se je iz Francije preselil v Belgijo, kjer je vpisan v dvoletni podiplomski študijski program. Njegov avtomobil je bil poškodovan, zato je odšel na policijo po zapisnik za svojo zavarovalnico. Na policiji so ugotovili, da Mathieu že več kot eno leto prebiva v Belgiji in da v tem času ni registriral svojega avtomobila. Povedali so mu, da je v prekršku in da ga bodo zato kaznovali z globo.

Mathieu je predložil dokazilo o študentskem statusu (na Univerzi v Antwerpnu), zaradi česar mu kot študentu iz druge države EU ni treba plačati davka na registracijo in cestne dajatve.

Čezmejni delavci

Čezmejni delavec (živi v eni državi, dela pa v drugi) lahko uporablja vozilo, ki je registrirano samo v eni od obeh držav.

Če vozite službeno vozilo ( ki je registrirano v državi, v kateri delate), ga lahko uporabljate tudi v državi, v kateri prebivate, ne da bi ga morali tam tudi registrirati. Preverite veljavna pravila v zvezi z uporabo službenih vozil, ker se lahko po državah EU zelo razlikujejo.

Če za prevoz na delo iz države, v kateri prebivate, v državo, v kateri delate, redno uporabljate svoje vozilo, ga morate registrirati in plačati davek v državi, v kateri prebivate in ne v državi, v kateri delate.

Več informacij o registraciji vozila in povezanih davkih ter povezave na spletišča nacionalnih organov:

Izberite državo

Opozorilo

Informacije na tej strani ne veljajo za državljane Združenega kraljestva, ki prebivajo v EU, in državljane EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu. V teh primerih se uporabljajo nacionalni predpisi.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: