Zakendoen
Laatste controle: 19/12/2022

Uw auto inschrijven in een ander EU-land

Verhuist u naar een ander EU-land en neemt u uw auto mee, dan gelden er bepaalde regels voor de inschrijving van uw auto. Deze zijn afhankelijk van het land in kwestie, of u er tijdelijk of definitief gaat wonen, en hoelang u er verblijft.

Waarschuwing

De meeste regels die van toepassing zijn op auto's, gelden ook voor aanhangwagens.

Definitief verhuizen

Verhuist u definitief naar een ander EU-land en neemt u uw auto mee, dan moet u die in uw nieuwe land inschrijven en daar de bijbehorende belasting betalen.

Er zijn geen gemeenschappelijke EU-regels voor voertuigregistratie en -belastingen. In sommige landen hoeft u geen belasting te betalen voor de inschrijving van uw auto als u definitief verhuist.

Om voor zo'n vrijstelling in aanmerking te komen, moet u nagaan welke voorwaarden en termijnen er gelden in het land waar u heengaat.

Bekijk de regels van de nationale instanties:

Kies een land

Voorbeeld

Weet wat de regels zijn, het kan u een boete besparen!

Cristina uit Spanje vond een baan in Bordeaux en verhuisde definitief naar Frankrijk. Ze liet zich als inwoner inschrijven bij de gemeente Bordeaux. Na een aantal maanden haalde ze haar auto naar Frankrijk, maar ze bleef rondrijden met haar Spaanse kenteken. Acht maanden na haar verhuizing moest ze stoppen bij een routinecontrole van de politie. Die vertelde haar dat ze haar auto binnen een maand na haar inschrijving in Frankrijk had moeten laten inschrijven. Nu kreeg ze een hoge boete. Omdat ze zich had laten inschrijven en Bordeaux had gekozen als hoofdverblijfplaats, was ze officieel inwoner van Frankrijk geworden, en volgens de Franse regels moest zij haar auto in Frankrijk laten inschrijven en daar de nodige inschrijvingsbelastingen betalen.

 

Tijdelijk verhuizen (zonder inschrijving)

Gaat u tijdelijk in een ander EU-land wonen en schrijft u zich daar niet in, dan hoeft u uw auto er niet in te schrijven en hoeft u er ook geen inschrijvingsbelasting te betalen. Uw auto mag ingeschreven blijven in het land van uw vaste verblijfplaats voor u verhuisde.

Uw vaste verblijfplaats is de plaats waar u gewoonlijk woont, werkt of een gezin heeft (en dat meer dan 185 dagen per kalenderjaar).

Werkt u niet, dan geldt als vaste verblijfplaats de plek waar u aantoonbaar nauwe, persoonlijke banden heeft.

Werkt u in het ene land maar heeft u persoonlijke banden in een ander EU-land, dan geldt dat laatste land als het land van uw vaste verblijfplaats, als u er tenminste regelmatig terugkeert.

Bij een politiecontrole in het land waar u tijdelijk verblijft, moet u kunnen aantonen dat u daar niet permanent woont. Dat kan soms moeilijk zijn. Het is een goede gewoonte om in de auto steeds uw kentekenbewijs bij u te hebben, net als een eigendomsbewijs en een bewijs van uw vaste verblijfplaats (gewoonlijk uw identiteitskaart of een document waaruit blijkt dat u in een ander land ingeschreven bent).

Voorbeeld

Weet wat de regels zijn, het kan u een boete besparen!

Massimo, een Italiaan, vond een baan in Roemenië en besloot permanent naar dat land te verhuizen. Zoals het in de Italiaanse en Roemeense wet geregeld is, liet hij zich uitschrijven in Italië, inschrijven in Roemenië, en registreren in het speciale Italiaanse register van Italianen in het buitenland. Hij registreerde ook zijn auto in Roemenië. Toen hij een paar maanden in Roemenië woonde, reed Massimo met zijn auto met Roemeens kenteken terug naar Italië. Toen hij door rood reed, moest hij stoppen van de politie en al zijn papieren laten zien. Massimo gaf zijn Italiaanse identiteitskaart, maar daar stond nog steeds zijn oude adres op. Hij kon niet bewijzen dat hij permanent in Roemenië verbleef, en de politie gaf hem een zware boete.

Rijdt u tijdelijk rond in uw nieuwe EU-land met kentekenplaten van uw oude EU-land, dan mag u uw auto niet uitlenen of verhuren aan een inwoner van dat land. Die persoon kan daarvoor een boete krijgen. U mag uw auto wel uitlenen aan bezoekende vrienden of familieleden, op voorwaarde dat zij niet in dat EU-land wonen.

Strafpunten en boetes

U kunt in de volgende gevallen een boete krijgen:

Meer informatie over de inschrijving van uw auto vindt u op de websites van de nationale autoriteiten van het gastland:

Kies een land

Speciale regels voor studenten en grenswerkers

Studenten die alleen voor hun studie in een ander EU-land wonen, en grenswerkers hoeven voor hun auto gewoonlijk geen inschrijvingsbelasting en wegenbelasting te betalen.

Meer informatie over de belastingen op auto's in een ander EU-landDeze link brengt u naar een andere website voor studenten en grenswerkers.

Studenten

Verhuist u alleen om te studeren naar een ander EU-land, dan mag u daar rondrijden met kentekens van uw eigen land en hoeft u geen inschrijvings- of wegenbelasting te betalen. Als student moet u wel een geldig bewijs hebben van inschrijving bij een onderwijsinstelling in dat land. Als u tijdens uw studie gaat werken, moet u uw auto wel inschrijven in dat land.

Voordat u vertrekt uit uw eigen land, moet u bij de autoriteiten van het land waar u gaat studeren nagaan welke regels er gelden. Misschien gelden er bepaalde formaliteiten of voorwaarden. Voldoet u daar niet aan, dan kunt u in de problemen komen bij een eventuele politiecontrole.

Waarschuwing

In Denemarken, Estland, Duitsland en Zweden gelden die vrijstellingen voor studenten niet. Daar moeten zij dus gewoon hun auto laten inschrijven en de nodige belastingen betalen.

Voorbeeld

Mathieu is een Fransman die in België woont voor een tweejarige post-graduate opleiding. Toen zijn auto beschadigd raakte, ging hij naar de politie om aangifte te doen voor de verzekering. De politie ontdekte dat Mathieu al meer dan een jaar in België woonde en zijn auto niet had ingeschreven. Hij kreeg te horen dat hij in overtreding was en dat hij een boete zou krijgen.

Mathieu kon echter bewijzen dat hij was ingeschreven bij de Universiteit Antwerpen en daarom, als student uit een ander EU-land, geen auto- of verkeersbelasting hoefde te betalen in België.

Grenswerkers

Hoe zit het met uw auto als u in het ene land woont en in het andere werkt?

Rijdt u met een auto van de zaak die is ingeschreven in het land waar u werkt, dan mag u die in het land waar u woont ook gebruiken, zonder hem daar in te schrijven. Ga na welke regels er gelden voor het gebruik van uw auto van de zaak, want de regels verschillen aanzienlijk van EU-land tot EU-land.

Gaat u met uw eigen auto regelmatig van het land waar u woont naar het land waar u werkt, dan hoeft u de auto alleen maar in te schrijven en belastingen te betalen in het land waar u woont, niet in het land waar u werkt.

Lees meer over de inschrijving van voertuigen en belastingen, en bekijk de links naar de websites van de nationale overheden:

Kies een land

Waarschuwing

De informatie op deze pagina geldt niet voor onderdanen van het VK die in de EU verblijven en EU-burgers die in het VK verblijven. In deze gevallen zijn de nationale regels van toepassing.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: