Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 19/05/2021

Rejestracja samochodu w innym kraju UE

Skutki brexitu

Informacje na tej stronie nie mają zastosowania do obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w UE ani do obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. W takich przypadkach zastosowanie mają przepisy krajowe.

Jeżeli przeprowadzasz się do innego kraju UE i zabierasz ze sobą samochód, pamiętaj, że rejestracja pojazdów podlega szczególnym warunkom – w zależności od tego, czy twoja przeprowadzka ma charakter tymczasowy czy permanentny, jak długo trwa twój pobyt i do jakiego kraju wyjeżdżasz.

Uwaga

Większość przepisów mających zastosowanie do samochodów dotyczy również przyczep.

Przeprowadzka na stałe

Jeżeli przeprowadzasz się do innego kraju UE na stałe i zabierasz ze sobą samochód, musisz go tam zarejestrować i zapłacić podatki związane z eksploatacją samochodu w nowym kraju.

Nie istnieją wspólne przepisy UE dotyczące rejestracji pojazdów i należnych podatków. W niektórych krajach istnieją przepisy dotyczące zwolnień od rejestracji pojazdu w przypadku przeprowadzki na stałe z jednego kraju do drugiego.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, musisz sprawdzić obowiązujące terminy i warunki w kraju, do którego chcesz się przeprowadzić.

Sprawdź dokładne zasady i terminy w odpowiednich organach w poszczególnych krajach:

Wybierz kraj:

 • Austriaaten
 • Belgia*be
 • Belgia – Flandriabe-vlgen
 • Belgium – Walonia*be-wal
 • Bułgaria*bg
 • Chorwacjacren
 • Cypr*cy
 • Czechy*cz
 • Daniadken
 • Estoniaeeen
 • Finlandiafifisven
 • Francja*fr
 • Niemcy*de
 • Grecjagrpl
 • Węgry*hu
 • Irlandiaieen
 • Włochy*it
 • Łotwa*lv
 • Litwalten
 • Luksemburglupl
 • Maltamten
 • Niderlandy*nl
 • Norwegianoen
 • Polskaplen
 • Portugalia*pt
 • Rumunia*ro
 • Słowacja*sk
 • Słoweniasien
 • Hiszpaniaeses
 • Szwecjaseen

  * Informacje są jeszcze niedostępne.

  Masz więcej pytań?

  Prawdziwa historia

  Znajomość przepisów się opłaca

  Hiszpanka Cristina znalazła pracę w Bordeaux, więc się tam przeprowadziła. Zarejestrowała się w rejestrze gminnym jako osoba mieszkająca w Bordeaux. Po kilku miesiącach przewiozła do Francji swój samochód zarejestrowany w Hiszpanii i jeździła nim na hiszpańskich tablicach rejestracyjnych. Osiem miesięcy po przeprowadzce została zatrzymana przez policję ruchu drogowego podczas rutynowej kontroli. Jako że Cristina nadal jeździła na hiszpańskich tablicach rejestracyjnych, dostała wysoki mandat. Stało się tak, ponieważ miała obowiązek przerejestrowania samochodu w terminie jednego miesiąca od zarejestrowania swojego głównego miejsca zamieszkania we Francji. Jako że Cristina zarejestrowała swoje główne miejsce zamieszkania w Bordeaux, przyjmuje się, że jej miejsce stałego zamieszkania znajduje się we Francji i zgodnie z przepisami krajowymi musi zarejestrować swój samochód we Francji i uiścić tam podatek rejestracyjny.

   

  Przeprowadzka na czas określony (bez zmiany miejsca stałego zamieszkania)

  Jeżeli przeprowadzasz się tymczasowo do innego kraju UE bez zmiany stałego miejsca zamieszkania, nie musisz rejestrować w nim samochodu ani płacić tam żadnych podatków rejestracyjnych. Samochód może pozostać zarejestrowany w twoim kraju stałego miejsca zamieszkania.

  Miejsce stałego zamieszkania to kraj, w którym zazwyczaj mieszkasz, pracujesz lub masz rodzinę (tj. przez ponad 185 dni w roku kalendarzowym).

  Jeżeli nie pracujesz, za miejsce stałego zamieszkania uznaje się kraj, w którym masz więzi osobiste wskazujące na bliskie powiązania między tobą a miejscem, w którym mieszkasz.

  Jeżeli pracujesz w jednym kraju, ale masz więzi osobiste w innym kraju UE, zwykle uznaje się, że twoje miejsce stałego zamieszkania znajduje się w tym kraju UE, w którym masz więzi osobiste, pod warunkiem że regularnie tam powracasz.

  Jeżeli zatrzyma cię policja w kraju, w którym przebywasz tymczasowo, musisz wykazać, że nie mieszkasz tam na stałe. Czasami może to być trudne. Dlatego podczas prowadzenia pojazdu zawsze warto mieć przy sobie zaświadczenie o rejestracji samochodu, zaświadczenie o prawie własności oraz dokument poświadczający twoje miejsce stałego zamieszkania (zazwyczaj wystarczy dowód osobisty lub dokument potwierdzający, że masz zarejestrowany pobyt w innym kraju UE).

  Prawdziwa historia

  Znajomość przepisów się opłaca

  Massimo, obywatel Włoch, znalazł pracę w Rumunii i postanowił przeprowadzić się do tego kraju na stałe. Zgodnie z przepisami włoskimi i rumuńskimi wyrejestrował swoje miejsce zamieszkania we Włoszech, zarejestrował swoje miejsce zamieszkania w Rumunii i został wpisany do włoskiego rejestru Włochów mieszkających za granicą. Zarejestrował również swój samochód w Rumunii. Po kilku miesiącach pobytu w Rumunii Massimo wybrał się do Włoch samochodem na rumuńskich tablicach rejestracyjnych. Kiedy przejechał na czerwonym świetle, policja zatrzymała go i poprosiła o okazanie wszystkich dokumentów. Massimo okazał swój włoski dowód tożsamości, w którym nie był zaktualizowany jego nowy adres. Ponieważ nie był w stanie wykazać policji, że obecnie przebywa na stałe w Rumunii, policja nałożyła na niego wysoką grzywnę.

  Jeśli prowadzisz pojazd w kraju UE, w którym mieszkasz tymczasowo, a pojazd jest nadal zarejestrowany w innym kraju UE, nie możesz pożyczać ani wynajmować tego pojazdu nikomu, kto mieszka w tym kraju UE. Osoba, która pożyczyłaby od ciebie samochód, może zostać ukarana grzywną. Możesz jednak pożyczyć auto rodzinie lub znajomym, którzy przyjechali cię odwiedzić, o ile nie mają oni stałego miejsca zamieszkania w tym kraju UE.

  Punkty karne i mandaty

  Możesz ponieść karę, jeżeli:

  Na stronach organów krajowych możesz sprawdzić, jakie przepisy dotyczące rejestracji pojazdów obowiązują w kraju, do którego się przeprowadzasz:

  Wybierz kraj:

  • Austriaaten
  • Belgiabeen
  • Bułgaria*bg
  • Chorwacjacren
  • Cypr*cy
  • Czechy*cz
  • Daniadken
  • Estoniaeeen
  • Finlandiafifisven
  • Francja*fr
  • Niemcy*de
  • Grecja*gr
  • Węgry*hu
  • Irlandiaieen
  • Włochy*it
  • Łotwa*lv
  • Litwalten
  • Luksemburg*lu
  • Maltamten
  • Holandia*nl
  • Norwegianoen
  • Polskaplen
  • Portugalia*pt
  • Rumunia*ro
  • Słowacja*sk
  • Słoweniasien
  • Hiszpaniaeses
  • Szwecjaseen

  * Informacje są jeszcze niedostępne.

  Masz więcej pytań?

  Szczegółowe zasady dotyczące studentów i pracowników przygranicznych

  Studenci, którzy mieszkają w innym państwie członkowskim wyłącznie w celu odbycia studiów, i pracownicy przygraniczni zazwyczaj nie muszą płacić podatków rejestracyjnych ani drogowych.

  Dowiedz się, jakie przepisy dotyczące podatku samochodowego w innym kraju UEOtwórz link do strony zewnętrznej mają zastosowanie do studentów i pracowników przygranicznych.

  Studenci

  Jeśli jesteś studentem i przeprowadzasz się do innego kraju UE wyłącznie w celu odbycia tam studiów, możesz prowadzić samochód zarejestrowany w swoim kraju pochodzenia bez konieczności jego rejestracji lub płacenia podatków w nowym kraju. Jeśli jesteś studentem, musisz być zapisany do instytucji oświatowej w tym kraju i być w stanie przedstawić ważne zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów. Jeśli jednak w trakcie studiów zaczniesz pracować, musisz zarejestrować swój samochód w tym kraju.

  Przed opuszczeniem swojego kraju musisz sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w kraju, do którego wyjeżdżasz na studia. Aby uniknąć problemów podczas kontroli policyjnych, być może będzie trzeba dopełnić pewnych formalności administracyjnych lub spełnić pewne warunki.

  Uwaga

  Dania, Estonia, Niemcy i Szwecja nie zwalniają studentów z rejestracji samochodów ani z płacenia odpowiednich podatków.

  Prawdziwa historia

  Mathieu jest Francuzem i przeprowadził się do Belgii, gdzie odbywa dwuletnie studia podyplomowe. Po tym jak ktoś uszkodził mu samochód, Mathieu poszedł na policję, żeby otrzymać protokół potrzebny do ubezpieczenia. Kiedy policjanci zorientowali się, że Mathieu mieszka w Belgii od ponad roku, a nie zarejestrował tam samochodu, powiedzieli mu, że to niezgodne z prawem i będzie musiał zapłacić grzywnę.

  Mathieu był jednak w stanie udowodnić, że jest studentem Uniwersytetu w Antwerpii, a jako student pochodzący z innego kraju UE nie musi płacić w Belgii opłat rejestracyjnych ani podatku drogowego.

  Pracownicy przygraniczni

  Jako pracownik przygraniczny (pracujący w jednym kraju i mieszkający w innym) możesz prowadzić samochód, który jest zarejestrowany tylko w jednym z tych dwóch krajów.

  Jeżeli korzystasz z samochodu służbowego zarejestrowanego w kraju, w którym pracujesz, możesz używać go również w kraju, w którym mieszkasz, i nie musisz go tam rejestrować. Sprawdź, jakie warunki mają zastosowanie do korzystania z samochodów służbowychen w UE, ponieważ przepisy te mogą się znacznie różnić w poszczególnych krajach.

  Jeżeli do pracy w innym kraju regularnie dojeżdżasz swoim samochodem prywatnym, musisz zarejestrować go i zapłacić wymagane podatki w kraju, w którym mieszkasz – a nie w kraju, w którym pracujesz.

  Więcej informacji o rejestracji samochodów i odpowiednich podatkach oraz linki do stron organów krajowych:

  Wybierz kraj:

  • Austriaaten
  • Belgia*be
  • Belgia – Flandriabe-vlgen
  • Belgia − Walonia*be-wal
  • Bułgaria*bg
  • Chorwacjacren
  • Cypr*cy
  • Czechy*cz
  • Daniadken
  • Estoniaeeen
  • Finlandiafifisven
  • Francja*fr
  • Niemcy*de
  • Grecja*gr
  • Węgry*hu
  • Irlandiaieen
  • Włochy*it
  • Łotwa*lv
  • Litwalten
  • Luksemburg*lu
  • Maltamten
  • Holandia*nl
  • Norwegianoen
  • Polskaplen
  • Portugalia*pt
  • Rumunia*ro
  • Słowacja*sk
  • Słoweniasien
  • Hiszpaniaeses
  • Szwecjaseen

   * Informacje są jeszcze niedostępne.

   Masz więcej pytań?

   Uwaga

   Informacje na tej stronie nie mają zastosowania do obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w UE ani do obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. W takich przypadkach zastosowanie mają przepisy krajowe.

   Prawo UE

   Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

   Potrzebujesz pomocy lub porady?

   Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

   Udostępnij tę stronę: