Ostatnio sprawdzono: 03/06/2022

Obsługa klienta sklepu internetowego

Aby zagwarantować zadowolenie klientów, stwórz system, za pośrednictwem którego można zadawać pytania i zbierać uwagi od wszystkich klientów, a także szybko odpowiadać na wszelkie uwagi i reklamacje z ich strony. Udzielanie gwarancji i rękojmi na sprzedawane produkty również należy do Twoich obowiązków i podlega przepisom szczególnym.

Gwarancje i rękojmie na produkty

Jeśli na Twojej stronie internetowej sprzedawane są towary, jesteś prawnie zobowiązany do udzielenia swoim konsumentom co najmniej dwuletniej bezpłatnej gwarancji, a także do wymiany lub naprawy produktu, jeśli okaże się on wadliwy lub nie odpowiada temu, co zostało przedstawione w materiałach reklamowych. W niektórych krajach UE okres gwarancji prawnej jest dłuższy.

Zapytania i uwagi klientów

Na Twojej stronie internetowej powinny się również znaleźć jasne informacje na temat tego, jak Twoja firma rozpatruje reklamacje klientów. Jako niezbędne minimum musisz podać adres e-mail, na który można wysyłać pytania lub składać reklamacje.

Staraj się rozpatrywać reklamacje klientów szybko i bezpośrednio, ale jeśli nie jesteś w stanie dojść do porozumienia, możesz też zaproponować klientom skorzystanie z usług organu oferującego alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR). Dowiedz się więcej na temat ADR.

Aby ułatwić korzystanie z ADR w przypadku sporów wynikających z transakcji internetowych, Komisja Europejska opracowała wielojęzyczną platformę internetowego rozstrzygania sporów.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat platformy internetowego rozstrzygania sporów.

W przypadku sporów transgranicznych dotyczących roszczeń poniżej 5 tys. euro pamiętaj, że zarówno Twoja firma, jak i Twoi klienci mogą skorzystać z uproszczonego postępowania europejskiego – europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń en . Jest to postępowanie pisemne, które nie wymaga udziału prawnika.

Więcej szczegółowych informacji na temat drobnych roszczeń możesz uzyskać w rubryce rozstrzyganie sporów.

Internetowe rozstrzyganie sporów

Platforma internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) pomaga przedsiębiorcom rozstrzygać spory z klientami internetowymi bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Możesz korzystać z platformy ODR w celu rozstrzygania wszelkich sporów umownych wynikających ze sprzedaży przez internet, jeśli zarówno Twoja firma, jak i zainteresowany klient mają siedzibę w UE lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zapoznaj się z naszym wyczerpującym artykułem poświęconym internetowemu rozstrzyganiu sporów, aby uzyskać więcej informacji dotyczących uruchomienia tej usługi na Twojej stronie.

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości  może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: